מטרות המחקר הנוכחי היו לחקור את הנוכחות של תסמיני "קצב קוגניטיבי עצל" (sluggish cognitive tempo - SCT) בקרב ילדים, את הקשרים בין תסמינים אלו למאפיינים סוציו-דמוגרפיים בילדים ואת הקשר בין תסמיני SCT לתסמיני הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD), דיסלקציה (dyslexia – לקות קריאה), ביצוע אקדמי (academic performance) והפרעות התנהגות.

החוקרים ביצעו הערכות לתלמידי בית ספר יסודי בגילאי 7-10 בברצלונה, ספרד, בין השנים 2012-2013. הורי הילדים מילאו את שאלון הערכת התנהגות הילד (SCT–Child Behavior Checklist – SCT-CBCL), שאלון כוחות וקשיים (the Strengths and Difficulties Questionnaire -SDQ) ושאלון לגבי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים.

החוקרים ביצעו הערכות ADHD לפי DSM-IV, ערכו רשימת תסמיני דיסלקציה והעריכו את הביצוע האקדמי של כל ילד. תסמיני SCT נבחנו כמשתנים רציפים ודיכוטומיים.

בסך הכל, 11% מהילדים במדגם המחקר היו עם ציונים הגבוהים מערך הסף (cut-off values) בשאלון הערכת התנהגות הילד. נצפו שיעורים גבוהים יותר של תסמיני SCT בקרב בנים, ילדים שאבותיהם מובטלים, ילדים לאמהות עם רמת השכלה נמוכה, ילדים מבית עם פגיעות סוציואקונומית גבוהה, ילדים לאמהות שעישנו במהלך ההיריון ושנחשפו באופן פסיבי לעישון בבית וילדים שאובחנו עם ADHD.

רוב תסמיני SCT היו קשורים לתסמיני חוסר קשב (inattention), דיסלקציה, בעיות בלימודים ובעיות רגשיות וחברתיות.

לסיכום, נצפתה שכיחות גבוהה יותר של תסמיני SCT במדגם המחקר ממה שציפו החוקרים למצוא באוכלוסייה הכללית. בעוד שבנות נוטות פחות לפתח תסמיני SCT, מאפיינים כגון רקע סוציואקונומי, דיסלקציה והפרעות קשב, כמו גם חשיפה לעישון בבית, מגבירים את הסיכון ל-SCT, ויש להתחשב במצבים אלו בעת ביצוע הערכות לילדי בית ספר.

מקור:
E. Camprodon-Rosanas, N. Ribas-Fitó, S. Batlle-Vila, C. Persavento,M. Alvarez-Pedrerol, J. Sunyer, and J. Forns; Sluggish Cognitive Tempo: Sociodemographic, Behavioral, and Clinical Characteristics in a Population of Catalan School Children; Journal of Attention Disorders 1087054716652477, first published on June 5, 2016 as doi:10.1177/1087054716652477