מחקרים

לידות מרובות והנקה משפיעות על הסיכון למחלת לב כלילית

במחקר גדול שנערך באירופה נמצא, כי לידות מרובות מגבירות את סיכון היולדת למחלת לב כלילית בגיל מבוגר, בעוד שהנקה מורידה סיכון זה

20.07.2016, 09:59
לידה, תינוק (צילום: אילוסטרציה)

קיימת אי-ודאות לגבי הכיוון ועוצמת הקשרים שבין מספר לידות (parity), הנקה והסיכון למחלת לב כלילית (coronary heart disease - CHD). מחקר זה בחן את הקשרים בנפרד וביחד, בין מספר הלידות והנקה לבין היארעות CHD מאוחר יותר בחיים, בקרב עוקבת נשים גדולה באירופה.

נאספו נתונים ממחקר מקרה-ביקורת מקונן, EPIC-CVD, שבוצע כחלק ממחקר EPICי(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), שהיה מחקר פרוספקטיבי בו השתתפו 520,000 נבדקים מ-10 מדינות. נאסף מידע לגבי היסטוריית הפוריות של 14,917 נשים, ביניהן 5,138 עם CHD ארעית. רגרסיית קוקס על משקל פרנטיס (Prentice-weighted Cox regression) בוצעה באופן נפרד עבור כל מדינה ולאחר מכן בוצעה מטה-אנליזה של השפעות אקראיות, וחושבו יחסי סיכון (hazard ratios -יHRs) ו-95% רווח בר סמך עבור CHD לאחר התאמה לגיל, מרכז מחקרי ומספר גורמי סיכון סוציואקונומיים וביולוגיים.

בהשוואה לנשים שלא ילדו מעולם (nulliparousי), HR מותאם של נשים שילדו היה 1.19 (95% רווח בר סמך 1.01-1.41); HRs היו גבוהים יותר בקרב נשים עם ילדים רבים יותר (HR מותאם של נשים שילדו חמישה ילדים או יותר: 1.95, 1.19-3.20).

בהשוואה לנשים שלא הניקו, HR מותאם של נשים שהניקו היה 0.71 (95% רווח בר סמך 0.52-0.98). עבור נשים שילדו ומעולם לא הניקו, HR מותאם היה 1.58 (1.09-2.30) בהשוואה לנשים שלא ילדו מעולם, בעוד ש-HR מותאם של נשים שילדו והניקו היה 1.19 (0.99-1.43).

ממצאי המחקר מראים, כי לידות רבות קשורות לסיכון מוגבר ל-CHD בשלב מאוחר בחיים, בעוד שהנקה קשורה לסיכון נמוך ל-CHD. נשים שילדו והניקו היו בסיכון מוגבר, אך לא מובהק, ל-CHD.

מקור:
Peters SA1, van der Schouw YT2, Wood AM3, Sweeting MJ4, Moons KG2, Weiderpass E5, Arriola L6, Benetou V7, Boeing H8, Bonnet F9, Butt ST10, Clavel-Chapelon F11, Drake I12, Gavrila D13, Key TJ14, Klinaki E15, Krogh V16, Kühn T17, Lassale C18, Masala G19, Matullo G20, Merritt M18, Molina-Portillo E21,Moreno-Iribas C22, Nøst TH23, Olsen A24, Onland-Moret NC2, Overvad K25, Panico S26, Redondo ML27, Tjønneland A24, Trichopoulou A7, Tumino R28,Turzanski-Fortner R17, Tzoulaki I18, Wennberg P29, Winkvist A30, Thompson SG3, Di Angelantonio E4, Riboli E17, Wareham NJ31, Danesh J32, Butterworth AS3. Parity, breastfeeding and risk of coronary heart disease: A pan-European case-cohort study. Eur J Prev Cardiol. 2016 Jul 4. pii: 2047487316658571. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מחקרים,  מספר ילדים,  הנקה,  מחלת לב כלילית,  coronary heart disease,  מחקר EPIC,  סיכון קרדיווסקולרי,  לידות מרובות
תגובות