כלי דם מוחיים

טרשת בעורקי המוח קשורה לשיטיון על רקע מחלת אלצהיימר

מחקר שעקב במשך שנים אחר קשישים ובדק את מוחותיהם לאחר המוות מצא, כי מחלה טרשתית בעורקי המוח הגדולים והקטנים נפוצה בקרב קשישים והיא קשורה לתפקודים קוגניטיביים ירודים

20.07.2016, 09:59
תאי מוח עצם בריאים (צילום: אילוסטרציה)

קיים מידע מועט לגבי הקשרים שבין פתולוגיה של מחלת כלי דם מוחיים, שיטיון (דמנציה) וקוגניטיביות. מחקר זה בחן את הקשר שבין טרשת בעורקי המוח הגדולים (cerebral atherosclerosis) ונוירופתיה הקשורה לטרשת בעורקי המוח הקטנים (arteriolosclerosis neuropathology) לחשד או לאבחון של שיטיון על רקע מחלת אלצהיימר ותפקוד קוגניטיבי.

בוצע מחקר חתך, בו השתתפו גברים ונשים בגילאי 65 ומעלה, אשר עברו הערכות שנתיות והסכימו לביופסיה של המוח לאחר מותם, במסגרת אחד משני מחקרי עוקבה על הזדקנות (The Religious Orders Study ו-Rush Memory and Aging Project).

במחקר נכללו נבדקים ללא שיטיון או עם שיטיון על רקע מחלת אלצהיימר, עם נתונים נוירו-פתולוגיים מלאים.

החוקרים השתמשו בנתונים נוירו-פסיכולוגיים על המטופלים לפני מותם, על מנת ליצור מדדים מסכמים של קוגניטיביות כללית ומאפיינים קוגניטיביים. נתונים קליניים שתועדו בין 1994 ל-2015 שימשו לקביעת נוכחות שיטיון על רקע מחלת אלצהיימר. הערכות נוירו-פתולוגיות שיטתיות תיעדו את החומרה של מחלה טרשתית בכלי הדם הקטנים והגדולים במוח.

הקשרים של חומרת מחלת כלי הדם (קלה, בינונית וחמורה) חושבו בעזרת ניתוחי רגרסיה עם התאמה למאפיינים דמוגרפיים, אוטמים (infarcts) נרחבים ומיקרוסקופיים ופתולוגיה של מחלת אלצהיימר, עם סיכויי ההסתברות והסבירות לשיטיון על רקע מחלת אלצהיימר ותפקוד קוגניטיבי. הגיוס למחקר החל בינואר 1994, ושני מחקר העוקבה עדיין נמשכים כיום.

1,143 נבדקים נכללו בניתוחי הנתונים: גילם הממוצע בעת המוות היה 88.8 שנים ו-478 (42%) היו עם שיטיון על רקע מחלת אלצהיימר.

טרשת בינונית עד חמורה בעורקים גדולים נמצאה ב-455 (39%) נבדקים, וטרשת בעורקים קטנים נמצאה ב-401 (35%) נבדקים. כל עלייה בחומרת המחלה הטרשתית נקשרה עם עלייה מובהקת בסיכוי לשיטיון על רקע מחלת אלצהיימר (יחס סיכויים [odds ratio - OR] לטרשת בעורקים הגדולים: 1.33, 95% רווח בר סמך 1.11-1.58, OR לטרשת בעורקים הקטנים: 1.20, 1.04-1.40).

טרשת בעורקים הגדולים נקשרה עם ציונים נמוכים של קוגניטיביות גלובלית (הערכה: 0.10-, [שגיאת תקן, standard error: 0.04י], p=0.0096) וארבעה מאפיינים קוגניטיביים - זיכרון אפיזודי: 0.10- [0.04], p=0.017; זיכרון סמנטי: 0.11- [0.05], p=0.018; מהירות תפיסתית [perceptual speedי]: 0.14- [0.04], p=0.00080; יכולות ראייה מרחבית [visuospatial abilitiesי]: 0.13- [0.04], p=0.0080) - אך לא זיכרון עבודה: (0.05- [0.04], p=0.21).

טרשת בעורקים הקטנים נקשרה עם ציונים נמוכים של קוגניטיביות גלובלית (הערכה: 0.10- [0.03], p=0.0015) וארבעה מאפיינים קוגניטיביים - זיכרון אפיזודי: 0.12- [0.04], p=0.00090; זיכרון סמנטי: 0.10- [0.04], p=0.013; זיכרון עבודה: 0.07- [0.03], p=0.045; מהירות תפיסתית: 0.12- [0.04], p=0.0012). נצפה קשר לא מובהק עבור יכולות ראייה מרחבית (0.07-[0.03], p=0.052).

הממצאים היו דומים בניתוחים עם בקרה על נוכחות האללAPOE ε4 או גורמי סיכון וסקולריים.

לסיכום, מחלה טרשתית בעורקים הגדולים והקטנים במוח קשורה לשיטיון על רקע מחלת אלצהיימר ולתפקוד ירוד ברוב המאפיינים הקוגניטיביים. פתולוגיה של כלי הדם המוחיים עשויה להיות גורם סיכון שאינו מאובחן מספיק לשיטיון על רקע מחלת אלצהיימר.

מקור:
Prof Zoe Arvanitakis, MD, Ana W Capuano, PhD, Prof Sue E Leurgans, PhD, Prof David A Bennett, MD, Prof Julie A Schneider, MD. Relation of cerebral vessel disease to Alzheimer's disease dementia and cognitive function in elderly people: a cross-sectional study;The Lancet Neurology, Published Online:13 June 2016

נושאים קשורים:  כלי דם מוחיים,  שיטיון,  דמנציה,  תפקוד קוגניטיבי,  טרשת עורקים במוח,  cerebral atherosclerosis,  נוירופתיה,  שיטיון על רקע מחלת אלצהיימר,  זיכרון אפיזודי,  זיכרון סמנטי,  מהירות תפיסתית,  יכולת ראייה מרחבית,  זיכרון עבודה,  APOE ε4,  גורם סיכון וסקולרי,  מחקרים