תרכיזי קומפלקסים של פרותרומבין (Prothrombin complex concentratesי- PCCs) משמשים להפיכה מהירה של השפעות וורפרין (warfarin) והפיכת השפעותיהם של נוגדי קרישה פומיים חדשים במטופלים עם דימום חריף ורב או מטופלים שצריכים לעבור ניתוח חירום.

ההנחיות העדכניות ממליצות על שימוש בתרכיז קומפלקס פרותרומבין של גורם 4 (4-factor prothrombin complex concentrateע– 4PCC) להפיכת חירום של דימום משני לטיפול בוורפרין. בעוד שמחקרים עדכניים הראו עליונות של 4PCC על פני פלסמה, חסרות השוואות ישירות בין 4PCC ל-3PCCי(3-factor PCC).

מטרת המחקר הנוכחי היתה להשוות את היעילות והבטיחות של 4PCC ל-3PCC.

בוצע ניתוח הרצה רטרוספקטיבי של מטופלים שקיבלו PCC באחד מבין ארבעה מרכזים רפואיים. כל המטופלים שקיבלו 3PCC טופלו במרכז רפואי שמשתמש שפרוטוקול מינון קבוע המבוסס על משקל הגוף.

לאחר הערכה כי כל המטופלים עמדו בקריטריונים להכללה, בוצעה התאמה לפי ציוני זיקה (propensity-score matching) על מנת ליישב את ההבדלים במאפייני הטיפול.

לא נמצא הבדל בתוצא העיקרי של INR ≤ 1.4 בין 3PCC ל-4PCC, הן בניתוח ללא ההתאמה (85.7% לעומת 90.6%, p = 0.37) והן בניתוח עם התאמה לציוני זיקה (84.2% לעומת 92.1%, p = 0.48).

נמצא הבדל מובהק בהשגת ערך המטרה של INR בקבוצת ה-4PCCי(56.3% לעומת 90.0%, p < 0.02), כאשר INR בקו הבסיס היה גבוה מ-4.0.

תועדו שלושה אירועים פקקתיים וכולם אירעו בקבוצת ה-4PCC.

לסיכום, לא נמצא הבדל בשיעור הפיכת INR בקרב מטופלים שטופלו ב-3PCC לעומת 4PCC. עם זאת, מטופלים עם ערכי INR גבוהים יותר בקו הבסיס עשויים להצליח יותר בהפיכת השפעת וורפרין עם טיפול ב-4PCC.

מקור:
G. Morgan Jones , Michael J. Erdman, Keaton S. Smetana, Kerry M. Mohrien, Joseph E. Vandig, Lucas Elijovich; 3-Factor Versus 4-Factor Prothrombin Complex Concentrate for Warfarin Reversal in Severe Bleeding: A Multicenter, Retrospective, Propensity-Matched Pilot Study; July 2016, Volume 42, Issue 1, pp 19-26