מחלת ריאות כרונית היא סיבת המוות המובילה בקרב מטופלים עם סיסטיק פיברוזיס, ופעמים רבות המחלה מטופלת בברונכודילטורים. לא ידוע אם שימוש ארוך טווח ב-Tiotropium Bromide עשוי להיות בעל השפעה חיובית על תפקודי ריאות.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי חדש העריך את הירידה בתפקודי ריאות שנתיים על ידי שימוש במסד נתונים עבור FEV1י(Forced Expiratory Volume in 1s).

160 מבוגרים הסובלים מסיסטיק פיברוזיס השתתפו במחקר. מטופלים שטופלו למשך 24 חודשים עם Tiotropium Bromide היו בעלי ירידה אטית יותר בשינוי הממוצע השנתי ב-FEV1 (מטופלים - 0.3 ± 4.0 אחוזים; בקרה - 2.3י ± 5.0 אחוזים; P=0.0130). במטופלים עם FEV1 צפוי שווה או מעל 70%, שימוש ארוך טווח ב-Tiotropium Bromide היה קשור עם שיפור משמעותי יותר בירידה השנתית בתפקודי ריאות (FEV1 צפוי שווה או מעל 70%: מטופלים - 0.5+ ± 4.7 אחוזים ; בקרה - 4.0- ± 6.3 אחוזים; P= 0.0132י; FEV1 צפוי 69-50 אחוזים: מטופלים - 0.5- ± 4.4 אחוזים; בקרה - 0.8- ± 3.8- אחוזים; P=0.7142י; FEV1 צפוי שווה או מתחת 49%: מטופלים - 0.6 ± 3.4 אחוזים; בקרה - 2.4- ± 4.8 אחוזים; P=0.0898).

מחקר זה מציע, כי שימוש ארוך טווח ב-Tiotropium Bromide עשוי להיות קשור לירידה שנתית נמוכה יותר ב-FEV1 בקרב מטופלים עם סיסטיק פיברוזיס, בעיקר בקרב מבוגרים עם חומרת מחלה בינונית.

מקור:
Brandt, C., Thronicke, A., Roehmel, J.F., Krannich, A., Staab, D. and Schwarz, C., 2016. Impact of long-term tiotropium bromide therapy on annual lung function decline in adult patients with cystic fibrosis. PloS one, 11(6), p.e0158193.