מטרת מחקר זה היתה להשתמש בשאלון סימפטומים וולווגינליים (VSQ) בכדי להעריך סימפטומים וולווגינליים בנשים פוסטמנופאוזליות וההשפעה על מצב רגשי, סגנון חיים ותפקוד מיני.

נתונים סטטיסטיים שעלו במחקר :

  • 183 נשים (51%) דיווחו על לפחות סימפטום אחד שחשו בשבוע האחרון; השכיח ביותר היה יובש (38.5%).
  • 10% דיווחו על 5 או יותר סימפטומים שחשו בשבוע האחרון.
  • 6% דיווחו על 7 סימפטומים בשבוע האחרון.
  • 40.4% מהנשים עם סימפטומים דיווחו על השפעה רגשית,
    32.8% דיווחו על השפעה על סגנון החיים.
  • עבור נשים פעילות מינית, 75.3% דיווחו על השפעה בתפקוד המיני.

סימפטומים וולווגינליים היו קשורים עם שכיחות מוגברת של הפרעות ברצפת אגן, ובכללן צניחת אגן (P<0.001), דליפת צואה (P<0.001), תכיפות במתן שתן (P<0.02), אי שליטה על שתן (P<0.001) ודיסאוריה (P<0.001).

בנוסף, מצא המחקר קשר מובהק בין תסמינים וולווגינליים למצוקה מ-PFDs, ובכללם תלונות אורינריות וסימפטומים מנופאוזליים בכלל.

לסיכום, במחקר הודגמו קשרים מובהקים בין תסמינים וולווגינליים לתסמינים גניקולוגיים אחרים הנחווים על ידי נשים מבוגרות, הכוללים PFDs, תסמינים אורינריים ותסמינים מנופאוזליים כלליים.

מקור:
Menopause. 2016 Apr;23(4):368-75. doi: 10.1097/GME.0000000000000549. Vulvovaginal symptoms prevalence in postmenopausal women and relationship to other menopausalsymptoms and pelvic floor disorders.
Erekson EA1, Li FY, Martin DK, Fried TR.