בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של חברנו ד"ר אנטולי מרגוליס.
ד"ר מרגוליס, איש יקר ואציל נפש, היה מסור לטיפול במכורים שנים רבות, עשה רבות לקידום הטיפול בהתמכרויות בארץ, אנו אבלים עם משפחתו ויקיריו על לכתו בטרם עת.