מחקרים

מצבים דמויי כשל חיסוני נפוצים בקרב מטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית

מצבים דמויי כשל חיסוני שכיחים פי 9 בקרב מטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE) בהשוואה לאנשים בריאים, ושכיחים יותר בקרב מטופלים עם רמות אימונוגלובולינים נמוכות

07.07.2016, 07:24
מחלת זאבת (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן את התדירות של מצבים דמויי כשל חיסוני (immunodeficiency-like states) בחולי זאבת אדמנתית מערכתית (systemic lupus erythematosus - SLE) והמאפיינים הקליניים הקשורים למצבים אלו.

315 מטופלים עם SLE ו-301 נבדקי ביקורת עברו הערכות של מספר עותקי הגנים ל-C4A ול-C4B, איזוטופים של אימונוגלובולינים, תתי-קבוצות של IgG,י
total hemolytic complementי(CH50י), 2Cי, 3C ופרץ חמצוני של נויטרופילים.

במקרים של רמות נמוכות של 2C ו-3C בוצע ריצוף של הגנים ל-2C ו-3C.
נבדקים עם חריגות ב-CH50 ורמות תקינות של 2C ו-3C עברו בדיקות מקיפות של C1q-9C.

נבדקים עם SLE פעילה ותוצאות חריגות נבדקו שנית לאחר התלקחות או שלא נכללו בניתוח הנתונים במקרים בהם הושגה נסיגה. 15 מטופלים הוסרו מניתוח הנתונים מסיבה זו.

תוצאות חריגות עיקשות אפיינו מצב דמוי כשל חיסוני.

נבדקים עם SLE היו עם שיעור גבוה יותר, באופן מובהק, של מצב דמוי כשל חיסוני, בהשוואה לנבדקי הביקורת (28.7% לעומת 3.3%, P < 0.001), בעיקר במקרים בהם רמות האימונוגלובולינים היו נמוכות.

בדיקה קפדנית אישרה כי מבין המטופלים עם SLE, רק שניים היו נשאי מוטציה למחסור ב-2C.

מספר רב יותר של מטופלים עם SLE היו עם פחות משני עותקים של הגן C4A, בהשוואה לנבדקי ביקורת. כמו כן, מטופלים עם SLE היו עם שכיחות גבוהה יותר של רמות נמוכות של IgG2, IgG3, IgG4 ו-IgM, בהשוואה לנבדקי הביקורת.
מטופלים עם רמות נמוכות של IgG3 או IgG4 היו עם שכיחות גבוהה יותר של נפרופתיה על רקע SLE.

מטופלים עם רמות IgM נמוכות היו עם מחלה ממושכת יותר, היו בגיל מבוגר כאשר SLE התפרצה ועם שכיחות נמוכה יותר של פצעי כיב בפה.

החוקרים סיכמו, כי מצב דמוי כשל חיסוני קיים בשכיחות גבוהה בקרב מטופלים עם SLE. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לקבוע כיצד משפיעים מצבי דיכוי חיסוני על מטופלים אלו והאם אלו מצבים ראשוניים או משניים למשתנים מתערבים, כגון SLE.

מקור:
Sandro F. Perazzio, Átila Granados, Reinaldo Salomão, Neusa P. Silva, Magda Carneiro-Sampaio, and Luis Eduardo C. Andrade; High frequency of immunodeficiency-like states in systemic lupus erythematosus: a cross-sectional study in 300 consecutive patients; Rheumatology first published online June 5, 2016doi:10.1093/rheumatology/kew227

נושאים קשורים:  מחקרים,  מצב דמוי כשל חיסוני,  זאבת אדמנתית מערכתית,  SLE,  אימונוגלובולינים,  מערכת המשלים,  2C,  3C,  נויטרופילים,  IgM,  נפרופתיה על רקע SLE,  זאבת וחיסוניות
תגובות