מחקרים

כריתת כבד מאריכה הישרדות של חולי סרטן כבד עם פקקת בווריד השער

כריתת כבד של מטופלים עם קרצינומה של תא הכבד ופקקת בווריד השער הקשורה לגידול, אשר מוגבלת לסעיפים הראשונים של וריד השער ולא לכלי הדם הגדולים, מאריכה הישרדות וקשורה לשיעורי תמותה נמוכים

30.06.2016, 07:04
סרטן כבד (צילום: אילוסטרציה)

נוכחות פקקת בווריד השער שמקורה בגידול (portal vein tumor thrombosisי– PVTT) בקרב מטופלים עם קרצינומה של תא הכבד (hepatocellular carcinoma - HCC) מיוחסת לשלב מתקדם של המחלה, ובמצב זה כריתת כבד (liver resection) אינה מומלצת.

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את יתרונות ההישרדות של כריתת כבד בקרב מטופלים עם HCC ו-PVTT בניתוח של נתונים שנאספו מסקר לאומי שנערך ביפן.

החוקרים השתמשו בנתונים של 6,474 מטפלים עם HCC ו-PVTT שנרשמו בסקר לאומי ביפן בשנים 2000-2007. מבין מטופלים אלו, בוצעה השוואה בין 2,093 מטופלים שעברו כריתת כבד לבין 4,831 מטופלים שקיבלו טיפולים אחרים.

בוצע חישוב של ציוני זיקה (propensity scores) ובוצעה בהצלחה התאמה ל-1,058 מטופלים (66.1% מקבוצת כריתת הכבד).

בקרב מטופלים שסווגו עם Child-Pugh A (תפקוד כבד שמור), חציון משך ההישרדות בקרב מטופלים לאחר כריתת כבד היה ארוך יותר ב-1.77 שנים, בהשוואה למטופלים שלא עברו כריתת כבד (2.87 לעומת 1.10 שנים,
P < 0.001), ובעקבה עם התאמה לציוני זיקה, חציון ממשך ההישרדות של מטופלים אלו היה ארוך יותר ב-0.88 שנים בהשוואה למטופלים שלא עברו כריתת כבד (2.45 לעומת 1.57 שנים, P < 0.001).

ניתוח של תת-קבוצה העלה, כי כריתת כבד סיפקה יתרון הישרדותי ללא תלות בגיל המטופל, הגורם ל-HCC, עלייה ברמות סמני הגידול ומספר הגידול. היתרון ההישרדותי היה ללא מובהקות סטטיסטית עבור מטופלים עם PVTT שחדרה לכלי הדם הראשי (main trunk) או להסתעפות הנגדית (contralateral branch).

עוד נמצא, כי בקבוצת כריתת הכבד, שיעור התמותה ב-90 הימים שלאחר הניתוח עמד על 3.7% (68 מטופלים).

לסיכום, במקרים בהם PVTT מוגבלת לאחת ההסתעפויות הראשונות של וריד השער, כריתת כבד קשורה להישרדות ממושכת יותר בהשוואה לטיפול שאינו כירורגי.

מקור:
akashi Kokudo, Kiyoshi Hasegawa, Yutaka Matsuyama, Tadatoshi Takayama, Namiki Izumi, Masumi Kadoya, Masatoshi Kudo, Yonson Ku, Michiie Sakamoto, Osamu Nakashima, Shuichi Kaneko, Norihiro Kokudo, for the Liver Cancer Study Group of Japan; Survival benefit of liver resection for hepatocellular carcinoma associated with portal vein invasion; Journal of Hepatology, Published online: June 05, 2016; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.05.044

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקקת בווריד השער,  וריד השער של הכבד,  portal vein tumor thrombosis,  סרטן כבד,  קרצינומה של תא הכבד,  hepatocellular carcinoma,  כריתת כבד,  תפקודי כבד,  Child-Pugh,  יתרון הישרדותי
תגובות