סקוביטריל/ולסרטן

ניתוח יחס עלות-תועלת של סקוביטריל/ולסרטן לעומת אנלפריל, בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד

חולי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד מרוויחים מטיפול בסקוביטריל / ולסרטן, לעומת אנלפריל

28.06.2016, 12:03
מוניטור לב, אשפוז (צילום: אילוסטרציה)

מעכב הרצפטור אנגיוטנסין נפרילסין סקוביטריל/ולסרטן נקשר עם ירידה בתמותה קרדיווסוקלרית, תמותה כוללת ואשפוזים, לעומת אנלפריל. סקוביטריל/ולסרטן אושר לשימוש באי ספיקת לב (HF) עם מקטע פליטה ירוד בארה"ב, ועלותו יכולה להיות הפקטור העיקרי שישפיע על השימוש בו.

מטרת מחקר זה היתה להעריך יחס עלות תועלת של סקוביטריל/ולסרטן לעומת אנלפריל בארה"ב.

נתונים מחולים מבוגרים עם HF בגיל ממוצע של 63.8 שנים (סטיית תקן 11.5) עם מקטע פליטה ירוד ומאפיינים דומים לאלו של מחקר ה-PARADIGM-HF הוקצו לפי מודל 2-state Markov. ציונים לתמותה מכל סוג ואשפוזים בשל HF או סיבות אחרות הוערכו לפי אופק של 30 שנה. איכות חיים התבססה על ניקוד EQ-5D.

עלויות אשפוז משולבות - "מדיקייר" וביטוח פרטי ביחד עם עלויות תרופות - נכללו בחישוב הכללי של העלות עבור התרופות. נעשה שימוש בשיעור הנחה של 3%. ניתוחי רגישות בוצעו על נתוני קלט עיקריים ובכללם: עלויות אשפוז, רווח בתמותה, יחס סיכונים לאשפוז, עלויות תרופות, ואיכות חיים.

התוצאות העיקריות שנמדדו היו שיעורי אשפוז, quality-adjusted life-yearsי(QALYs), עלויות ועלייה בעלות לכל QALY שהתווספה.

מודל 2-state Markov העלה, כי טיפול בסקוביטריל/ולסרטן לעומת אנלפריל יחסוך 220 אשפוזים לכל 1,000 חולי HF שטופלו על פני 30 שנה. העלייה בעלויות וה-QALYs שהתווספו עם טיפול בסקוביטריל/ולסרטן הוערכו ב- 35,312 דולר ו-0.78, בהתאמה, בהשוואה לאנלפריל. נתונים אלה שווים לעלייה של cost-effectiveness ratioי(ICER) בסך של $45,017 לכל QALY למקרה הבסיס. ניתוחי רגישות הדגימו טווח ICERs בין $35,357 ל-$75,301 לכל QALY.

החוקרים סיכמו, כי עבור חולי HF עם מקטע פליטה ירוד, טיפול בסקוביטריל/ולסרטן לעומת אנלפריל מעלה תוחלת חיים ב-ICER המקביל לטיפולים התערבותיים מקובלים אחרים. ניתוח רגישות הדגימו את יחס התועלת הגבוה של הטיפול.

מקור:
Cost-effectiveness Analysis of Sacubitril/Valsartan vs Enalapril in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction FREE ONLINE FIRST; Thomas A. Gaziano, MD, MSc1; Gregg C. Fonarow, MD2,10; Brian Claggett, PhD3; Wing W. Chan, MS4; Celine Deschaseaux-Voinet, MPH5; Stuart J. Turner, MPH4; Jean L. Rouleau, MD6; Michael R. Zile, MD7,8; John J. V. McMurray, MD9; Scott D. Solomon, MD; JAMA Cardiol. Published online June 22, 2016. doi:10.1001/jamacardio.2016.1747

נושאים קשורים:  סקוביטריל/ולסרטן,  אנלפריל,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה ירוד,  יחס עלות-תועלת,  מחקרים