ההשפעה של השגת תגובה מולקולרית שלמה (Complete molecular response) במטופלים הסובלים מלוקמיה לימפובלסטית חריפה (ALLע, Acute Lymphoblastic Leukemia) חיובית לכרומוזום פילדלפיה נותרה לא ברורה.

מחקר חדש בדק את ההשפעה של תגובה מולקולרית שלמה בקרב 85 מטופלים הסובלים מלוקמיה לימפובלסטית חריפה חיובית לכרומוזום פילדלפיה, שקיבלו טיפול במשלב כימותרפי Hyper-CAVD, בנוסף למעכבי תירוזין-קינאז, ושהשיגו מחלה שארית מינימאלית (Minimal residual disease) עבור BCR-ABL1 בבדיקות PCR ברמיסיה מלאה (Complete remission) ולאחר שלושה חודשים, ושלא עברו השתלת מח עצם אלוגנית.

מחלה שארית מינימאלית בשלושה חודשים היתה בעלת דיסקרימינציה טובה יותר להישרדות כללית (Overall survivalי) (P=0.005) והישרדות ללא חזרת המחלה (P=0.002), בהשוואה לתגובה מולקולרית שלמה ברימיסיה מלאה (P=0.11 ו-P=0.04, בהתאמה).

לאחר שלושה חודשים, השגה של תגובה מולקולרית שלמה בהשוואה לתגובה פחותה ממחלה שארית מינימאלית נמצאה קשורה עם הישרדות כללית חציונית ארוכה יותר (127 חודשים בהשוואה ל-38 חודשים, בהתאמה; P=0.007). באנליזה רבת משתנים, רק השגת תגובה מולקולרית שלמה בשלושה חודשים היתה פרוגנוסטית עבור הישרדות כללית (HRח0.42; 95%CIי0.21-0.82; P=0.01).

החוקרים סיכמו, כי מטופלים הסובלים מלוקמיה לימפובלסטית חריפה חיובית לכרומוזום פילדלפיה שהשיגו תגובה מולקולרית מלאה בשלושה חודשים היו בעלי הישרדות טובה יותר בהשוואה למטופלים שהשיגו תגובה מולקולרית פחותה והיו בעלי תוצאים מעולים לטווח ארוך גם כאשר השתלת מח עצם אלוגנית לא בוצעה.

מקור:
Impact of complete molecular response on survival in patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. Nicholas; J. Short, Elias Jabbour, Koji Sasaki, Keyur Patel, Susan M. O'Brien, Jorge E. Cortes, Rebecca Garris, Ghayas, C. Issa,Guillermo Garcia-Manero, Raja Luthra, Deborah Thomas, Hagop Kantarjian, Farhad Ravandi. Blood Jan 2016, blood-2016-03-707562; DOI: 10.1182/blood-2016-03-707562