הומוסקסואליות במגזר הערבי

חינוך והתנהגות מינית בקרב גברים ערבים ויהודים בישראל המקיימים יחסי מין עם גברים

שאלון שסקר את עמדתם של גברים ערבים ויהודים שמקיימים יחסי מין עם גברים (MSM) מצא, כי גברים ערבים נוטים יותר להסתיר את נטייתם המינית, מודעים פחות להעברת HIV והתנהגותם המינית מסוכנת יותר, אך הם מדווחים על יותר קשרי חברות עם גברים מהקבוצה האתנית האחרת

21.06.2016, 09:55
מצעד הגאווה בתל-אביב (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חתך זה נערך כדי להעריך את הידע של גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים (men who have sex with men -MSM) בקהילה הערבית לגבי דרכי ההידבקות ב-HIV, יחסם כלפי שימוש בקונדומים והפעילות המינית בה הם עוסקים, בהשוואה ל-MSM יהודים. כמו כן, הוערכו במחקר יחסי ידידות ומפגשים מיניים בין MSM ערבים ליהודים.

משתתפי המחקר מילאו שאלון שנוסח בערבית ובעברית. התוצאים שנבחנו היו יחסי מין אנאליים לא מוגנים במהלך ששת החודשים האחרונים עם שותף או שותפים אשר סטטוס HIV שלהם אינו ידוע, או שאינם נשאים אך בזוגיות עם נשא HIVי(discordantי). MSM ערבים ויהודים ציינו אם יש להם חברים או מפגשים מיניים עם MSM מהקבוצה האתנית השנייה.

בסך הכל, 342 MSM ערבים (16.2%) ו-1,775 MSM יהודים (83.8%) מילאו את השאלונים בשנת 2012. MSM ערבים נטו יותר להיות דתיים, להסתיר את נטייתם המינית ולהיות נשואים, בהשוואה ל-MSM יהודים. כמו כן, הידע של MSM ערבים בנוגע לדרכי הידבקות ב-HIV היה מועט יותר ויחסם כלפי שימוש בקונדום היה פחות חיובי.

בנוסף, MSM ערבים דיווחו על צריכה מעטה יותר של אלכוהול וסמים, בהשוואה ל-MSM יהודים, נטו יותר להימשך לנשים ולקיים יחסי מין עם נשים, ודיווחו על מספר גבוה יותר של בני זוג ושיעור גבוה יותר של יחסי מין אנאליים לא מוגנים. מודל רב-משתנים מצא, כי היות MSM ערבי מהווה גורם מנבא ליחסי מין אנאליים בלתי מוגנים.

בעוד ש-178 MSM ערבים (52.0%) דיווחו כי רוב חבריהם הקרובים הם MSM יהודים, 251 (73.4%) דיווחו כי רוב או כל המגעים המיניים שחוו היו עם MSM יהודים.

בקרב MSM יהודים, 41 (2.3%) דיווחו כי חבריהם הקרובים הם MSM ערבים, ו-308 (17.3%) דיווחו כי רוב או כל המגעים המיניים שחוו היו עם MSM ערבים.

החוקרים סיכמו, כי מידת המודעות של MSM ערבים בנוגע למעבר HIV ויחסם לשימוש בקונדומים נחותים מאלו של MSM יהודים, והם מקיימים יותר מין אנאלי לא מוגן. ייתכן ו-MSM ערבים יניבו תועלת מהתערבויות ייעודיות, ביניהן קבלת המשיכה לבני אותו מין באופן חיובי. משיכה לבני אותו המין וזהות הומוסקסואלית עשויים לספק קרקע משותפת לחיזוק התקשורת בין ערבים ליהודים בישראל, ציינו החוקרים.

מקור:
Arab men who have sex with men in Israel: knowledge, attitudes and sexual practices; HIV Medicine, Volume 17, Issue 4, pages 298–304, April 2016

נושאים קשורים:  הומוסקסואליות במגזר הערבי,  MSM,  HIV,  מחלת מין מדבקת,  ערבים ויהודים,  חינוך מיני,  מחקרים
תגובות