פירפנידון

השפעה של טיפול מתמשך בפירפנידון לאחר ירידה משמעותית קלינית ב-FVC: ניתוח נתונים מ-3 מחקרי פאזה 3 בחולי פיברוזיס ריאתי אידיופטי

טיפול מתמשך עם פירפנידון קשור לסיכון נמוך יותר לירידה נוספת ב-FVC ולתמותה בחולי פיברוזיס ריאתי אידיופטי

22.06.2016, 09:40
(CT scan of the chest with 3D reconstruction (shutterstock

הערכת תגובה לטיפול בפיברוזיס ריאתי אידיופטי (IPF) הינה מורכבת עקב מהלך קליני וריאבילי. במחקר זה בדקו החוקרים את הוריאביליות בהתקדמות המחלה והעריכו את השפעתו של טיפול מתמשך בפירפנידון לאחר ירידה משמעותית קלינית ב-FVC.

נכללו מטופלים ממחקרי ASCEND ו-CAPACITYי(n=1,247). מקדמי קורלציית פירסון שימשו בכדי לאפיין את הקשר בין שינויי FVC במהלך תקופות עוקבות של 6 חודשים, בקבוצת הפלצבו.

בנוסף, בקרב המטופלים שחוו ירידה של למעלה מ-10% ב-FVC, הושווה שיעור המטופלים שחוו ירידה נוספת של למעלה מ-10% ב-FVC או מוות, בין קבוצת הפירפנידון וקבוצת הפלצבו.

נצפה קשר חלש שלילי בין שינוי ב-FVC בתקופות עוקבות של 6 חודשים, בקבוצת הפלצבו (מקדם 0.146-, p<0.001), המעיד על וריאביליות גדולה. 34 מהחולים (5.5%) ו-68 (10.9%) מהחולים בקבוצת הפירפנידון והפלצבו, בהתאמה, חוו ירידה של יותר מ-10% ב-FVC עד החודש השישי במחקר.

במהלך 6 החודשים העוקבים, פחות מטופלים בקבוצת הפירפנידון בהשוואה לפלצבו חוו ירידה של יותר מ-10% ב-FVC או בתמותה (5.9% לעומת 27.9%, הבדל יחסי של 78.9%). נצפה מקרה אחד של מוות (2.9%) בקבוצת הפירפנידון ו-14 מקרי מוות (20.6%) בקבוצת הפלצבו (הבדל יחסי של 85.7%).

החוקרים מסכמים, כי הנתונים מצביעים על וריאביליות גדולה בהתקדמות המחלה בין החולים, וקיים קושי להעריך תגובה לטיפול על ידי מעקב אחרי שינויי FVC. בחולים אשר התקדמו תחת טיפול, טיפול מתמשך עם פירפנידון הוביל לסיכון נמוך יותר לירידה נוספת ב-FVC או לתמותה.

מקור:
Thorax. 2016 May;71(5):429-35. doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-207011. Epub 2016 Mar 11. Effect of continued treatment with pirfenidone following clinically meaningful declines in forced vital capacity: analysis of data from three phase 3 trials in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Nathan SD1, Albera C2, Bradford WZ3, Costabel U4, du Bois RM5, Fagan EA3, Fishman RS3, Glaspole I6, Glassberg MK7, Glasscock KF3, King TE Jr8,Lancaster L9, Lederer DJ10, Lin Z3, Pereira CA11, Swigris JJ12, Valeyre D13, Noble PW14, Wells AU15.

נושאים קשורים:  פירפנידון,  פיברוזיס ריאתי אידיופטי,  FVC,  מחקרים