לאור מגמת העלייה הבין-לאומית בהשמנת יתר (obesity) בקרב ילדים, בוצע המחקר הנוכחי בישראל במטרה לבחון את הקשר שבין מדד מסת הגוף (BMI) בגיל ההתבגרות המאוחרת (late adolescence) לבין מוות קרדיווסקולרי בבגרות.

נאספו ערכי BMI של 2.3 מיליון בני נוער ישראלים (גיל ממוצע: 17.3 ± 0.4 שנים) בין השנים 1967 ועד 2010, לפי אחוזונים ספציפיים לגיל ומין ממרכזים אמריקאים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC).

התוצאים העיקריים היו מספר מקרי מוות המיוחסים למחלת לב כלילית, שבץ, מוות פתאומי מסיבה שאינה ידועה או שילוב של שלושת קטגוריות אלו (גורמים קרדיווסקולריים), שאירעו עד אמצע שנת 2011. ניתוח הנתונים בוצע בעזרת מודלים לסיכונים יחסיים על שם קוקס.

במהלך המעקב, שנמשך42,297,007 שנות-אדם, 2,918 מבין 32,127 מקרי המוות שתועדו (9.1%) היו מסיבות קרדיווסקולריות. מקרי מוות אלו כללו 1,497 מיתות ממחלת לב כלילית, 528 משבץ ו-893 מקרי מוות פתאומי. ניתוח רב-משתנים מצא עלייה מדורגת בסיכון לתמותה קרדיווסקולרית ולתמותה כללית (מכל גורם שהוא) שהחלה בקרב משתתפים שבין אחוזון 50 לאחוזון 74, כלומר בטווח התקין.

יחסי סיכון (Hazard ratios -HRs) בקבוצת השמנת-היתר (באחוזון ה-95 ומעלה של BMI), בהשוואה לקבוצת ייחוס של אחוזונים 5 עד 24, היו 4.9 (95% רווח בר סמך 3.9-6.1) עבור מוות ממחלת לב כלילית, 2.6 (1.7-4.1) עבור מוות משבץ, 2.1 (1.5-2.9) עבור מוות פתאומי ו-3.5 (2.9-4.1) עבור מוות מסיבות קרדיווסקולריות, לאחר התאמה עבור גיל, מין, שנת לידה, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וגובה.

יחסי הסיכון למוות מסיבות קרדיווסקולריות עלו באותן קבוצות אחוזונים מ-2.0 (1.1-3.9), במהלך מעקב שנמשך 0 עד 10 שנים, עד ל-4.1 (3.1-5.4) במהלך מעקב שנמשך 30 עד 40 שנים; במהלך שתי תקופות אלו, יחסי הסיכון היו גבוהים באופן עקבי עבור מוות ממחלת לב כלילית. הממצאים נותרו עקביים בניתוחי רגישות מקיפים.

לסיכום, BMI בטווח התקין, באחוזונים 50-74, במהלך גיל ההתבגרות, קשור לשיעורים גבוהים של תמותה קרדיווסקולריות ותמותה כללית במהלך 40 שנות מעקב. משקל עודף והשמנת יתר נקשרו בעוצמה לתמותה קרדיווסקולרית מוגברת בבגרות.

מקור:
Gilad Twig, M.D., Ph.D., Gal Yaniv, M.D., Ph.D., Hagai Levine, M.D., M.P.H., Adi Leiba, M.D., M.H.A., Nehama Goldberger, M.Sc., Estela Derazne, M.Sc., Dana Ben-Ami Shor, M.D., Dorit Tzur, M.B.A., Arnon Afek, M.D., M.H.A., Ari Shamiss, M.D., M.P.H., Ziona Haklai, M.A., and Jeremy D. Kark, M.D., Ph.D. Body-Mass Index in 2.3 Million Adolescents and Cardiovascular Death in Adulthood
NEJM, April 13, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1503840