מחקר ישראלי זה בוצע על מנת להעריך את התפקוד של מבוגרים צעירים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorderי– ADHD) במסגרת השירות הצבאי.

14,655 מבוגרים צעירים עם ADHD (גיל ממוצע בבדיקה הראשונה: 17.8 ± 0.7 שנים) שהתגייסו לשירות חובה בצה"ל הושוו אל מול נבדקי ביקורת במספר תחומים של תפקוד.

נמצא, כי מבוגרים צעירים עם ADHD נפגשו פעמים רבות יותר עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, ביקרו פעמים רבות יותר אצל רופאים, לקחו יותר ימי מחלה והיו עם מקרים רבים יותר של פסילה לשיבוץ לתפקידים מסוימים, בהשוואה לנבדקי הביקורת (p<0.001).

כמו כן, מבוגרים צעירים עם ADHD נטו להיות פחות כשירים מבחינה רפואית לשירות קרבי (יחס סיכוי [odds ratio -ORי]: 0.75, 95% רווח בר סמך 0.72-י0.79), היו בעלי אי-כשירות רפואית גבוהה לשירות בצבא באופן כללי (ORי: 1.26, 1.13-1.40), והיו בעלי שיעורים גבוהים יותר של עודף משקל והשמנת יתר (p<0.001).

בנוסף, המחקר מצא כי מבוגרים צעירים עם ADHD נטו להיות מאובחנים עם הפרעות אישיות (ORי: 1.29, 1.07-1.53) או עם הפרעות קלות במצב הרוח או חרדה (ORי: 1.33, 1.06-1.67), בהשוואה לנבדקי הביקורת.

תוצאות המחקר תומכות בראיות הקיימות, לפיהן ל-ADHD יש השפעות שליליות על היכולת התפקודית של מבוגרים צעירים במסגרת צבאית.

מקור:
Eyal Fruchter, Hadar Marom-Harel, Daphna Fenchel, Ori Kapara, Keren Ginat,Shirley Portuguese, and Mark Weiser; Functioning of Young Adults With ADHD in the Military; Journal of Attention Disorders 1087054716652478, first published on June 5, 2016 as doi:10.1177/1087054716652478