ישנם מעט נתונים זמינים על הפתולוגיה של מחלת כלי דם צרבלרים, דמנציה וקוגניציה. מחקר חדש בדק את הקשר בין נוריופתולוגה של טרשת עורקים צרבלרים גדולים וקטנים (Cerebral atherosclerosis and arteriolosclerosis) לבין אבחנה סבירה או וודאית של מחלת אלצהיימר ותפקוד קוגניטיבי.

המחקר כלל גברים ונשים מעל גיל 65 שעברו הערכה קלינית שנתית והסכימו לניתוח מוח לאחר המוות, כחלק מאחד משני מחקרי עוקבה (The Religious Orders Study וה-Rush Memory and Aging Project). משתתפים ללא דמנציה או עם מחלת אלצהיימר ועם נתונים נוירופתולוגים נכללו באנזליה הנוכחית.

נעשה שימוש בנתונים נוירופתולוגים בסמוך למוות על מנת ליצור סיכום של מדידות קוגניציה גלובלית ותפקודים קוגניטיביים. נעשה שימוש במידע קליני שנאסף בין השנים 1994 ל-2015 על מנת לקבוע נוכחות של מחלת אלצהיימר.

הערכה סיסטמתית נוירופתולוגית תיעדה את החומרה של טרשת עורקים גדולים (Atherosclerosis) וקטנים (Arteriolosclerosis ). על ידי שימוש ברגרסיה מותאמת לדמוגרפיה, אוטמים גדולים ומיקרוסקופים ופתולוגית מחלת אלצהיימר, נבדק הקשר בין חומרת מחלת כלי הדם (קל, בינוני וחמור) לבין הסיכוי לאבחנה סבירה או וודאית של מחלת אלצהיימר ותפקוד קוגניטיבי.

המחקר החל בינואר 1994 ושני מחקרי העוקבה עדיין מתקיימים. 1,143 משתתפים נכללו באנליזה הנוכחית [גיל חציוני בתמותה 88.8 שנים ; 478 (42%) עם מחלת אלצהיימר). טרשת עורקים גדולים בינונית-חמורה היתה נוכחת ב-445 (39%) מהמשתתפים, וטרשת עורקים קטנים ב-401 (35%) משתתפים. כל עלייה ברמה בחומרה של טרשת העורקים היתה קשורה עם סיכוי גבוה יותר משמעותית למחלת אלצהיימר (Odds ratio עבור טרשת עורקים גדולים 1.33, י95%CIי 1.11-1.58; Odds ratio עבור טרשת עורקים קטנים 1.20, 95%CIי 1.04-1.40).

טרשת עורקים גדולים היתה קשורה עם ניקוד נמוך יותר עבור קוגניציה גלובלית [הערכה -0.10 (SEי0.04), p=0.0096] ובארבעה תפקודים קוגניטיביים [זיכרון אפיזודי -0.10 (0.04), p=0.017 ; זיכרון סמנטי -0.11 (0.05), p=0.018 ; מהירות תפיסה -0.14 (0.04), p=0.00080 ; יכולות Visuospatialי -0.13 (0.04), p=0.00080], אבל לא עם זיכרון עבודה [-0.05 (0.04), p=0.21].

טרשת עורקים קטנים היתה קשורה עם ניקוד נמוך יותר עבור קוגניציה גלובלית [הערכה -0.10 (0.03) p=0.0015] ובארבעה תפקודים קוגניטיביים [זיכרון אפיזודי -0.12 (0.04), p=0.00090 ; זיכרון סמנטי -0.10 (0.04), p=0.013 ; זיכרון עבודה -0.07 (0.03), p=0.045 ומהירות תפיסה -0.12 (0.04), p=0.0012], וקשר לא משמעותי עבור יכולות Visuospatialי [-0.07 (0.03), p=0.052]. הממצאים נותרו ללא שינוי באנליזה מבוקרת לנוכחות אלל APOE ε4 או גורמי סיכון וסקולריים.

מסקנת החוקרים היתה, כי טרשת עורקים צרבלרים גדולים וקטנים קשורה למחלת אלצהיימר, ובנוסף קשורה לניקוד נמוך יותר במרבית התפקודים הקוגניטיביים. פתולוגית כלי דם צרבלרים עשויה להיות גורם סיכון שלא מזוהה מספיק עבור מחלת אלצהיימר.

מקור:
Relation of cerebral vessel disease to Alzheimer's disease dementia and cognitive function in elderly people: a cross-sectional study. Arvanitakis, Zoe et al. 2016. The Lancet Neurology.