אומגה 3

אומגה 3 מגנה מדלקת מפרקים שגרונית בעיקר בנוכחות סרולוגיה חיובית לאפיטופ משותף

אנשים שנטלו תוסף אומגה 3 והיו עם סרולוגיה חיובית של אפיטופ משותף היו עם שכיחות נמוכה של דלקת מפרקים שגרונית וגם עם שיעורים נמוכים של סרולוגיה חיובית ל-rheumatoid factor

06.06.2016, 12:26
אומגה-3 (אילוסטרציה)
אומגה-3 (אילוסטרציה)

במחקר קודם מצאו חוקרים כי חומצות שומן מסוג אומגה 3 קשורות ביחס הפוך לסרולוגיה חיובית ל-anti-CCPי(anti-cyclic citrullinated peptide) בקרב נבדקים עם סיכון לדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis -יRA).

במחקר הנוכחי נבדק אם אומגה 3 קשורה גם לסרולוגיה חיובית ל-RFי (rheumatoid factor) ואם קשרים אלו משתנים לפי סרולוגיה חיובית לאפיטופ (epitope) משותף.

עוקבת חקר האטיולוגיה של RAי(The Studies of the Etiology of RA -יSERA) כללה 136 נבדקים ללא RA אשר היו בסיכון לפתח RA. בוצע מחקר מקרה-ביקורת מקונן כדי לקבוע את הקשר שבין RF לסרולוגיה חיובית ל-anti-CCP ואחוז חומצות השומן מסוג אומגה 3 בקרומי תאי הדם האדומים.

כמו כן, בביקור הראשון (קו הבסיס) במסגרת מחקר SERA הוערך בקרב 2,166 נבדקים הקשר שבין שימוש בתוספי אומגה 3 לבין השכיחות של RF ו-    anti-CCP. החוקרים העריכו במחקר הנוכחי את ההשפעה של אפיטופ משותף על קשרים אלו.

עלייה באחוז חומצות השומן מסוג אומגה 3 בקרומי תאי דם אדומים נקשרה ביחס הפוך לסרולוגיה חיובית ל-RF בקרב נבדקים עם סרולוגיה חיובית לאפיטופ משותף (יחס סיכוי [odds ratioי-ORי]: 0.27, 95% רווח בר סמך: 0.10-0.79), אך לא בקרב נבדקים עם סרולוגיה שלילית לאפיטופ המשותף.
קשרים דומים נצפו בקרב נבדקים עם סרולוגיה חיובית ל-anti-CCP ולאפיטופ משותף (ORי: 0.42, 0.20-0.89), אך לא בקרב נבדקים עם סרולוגיה שלילית לאפיטופ משותף.

בקו הבסיס של עקבת SERA, שימוש בתוספי אומגה 3 נקשר עם שכיחות נמוכה של סרולוגיה חיובית ל-RF בקרב נבדקים עם סרולוגיה חיובית לאפיטופ משותף (ORי: 0.32, 0.12-0.82), אך לא בקרב נבדקים עם סרולוגיה שלילית לאפיטופ משותף. מגמות דומות, אך ללא מובהקות, נצפו עבור     anti-CCP.

לסיכום, ההשפעה המגנה של חומצות שומן מסוג אומגה 3 מפני התפתחות RA חזקה ביותר בקרב אנשים עם נטייה גנטית מסוג HLA class II לפתח RA.

מקור:
Ryan W Gan, M Kristen Demoruelle, Kevin D Deane, Michael H Weisman, Jane H Buckner,Peter K Gregersen, Ted R Mikuls, James R O'Dell, Richard M Keating, Tasha E Fingerlin,Gary O Zerbe, Michael J Clare-Salzler, V Michael Holers, Jill M Norris; Omega-3 fatty acids are associated with a lower prevalence of autoantibodies in shared epitope-positive subjects at risk for rheumatoid arthritis; Ann Rheum Dis Published Online First: 17 May 2016 doi:10.1136/annrheumdis-2016-209154

נושאים קשורים:  אומגה 3,  דלקת מפרקים שגרונית,  anti-CCP,  rheumatoid factor,  אפיטופ משותף,  HLA class II,  מחקרים
תגובות