מחלת הצליאק (celiac disease) היא המחלה הנפוצה ביותר של מערכת העיכול אשר מתווכת על ידי תאי Th1, ולרוב היא קשורה להפרעות אחרות המתווכות על ידי מערכת החיסון (immune-mediated disorders - IMDs).

המחקר הנוכחי ביקש להעריך את השכיחות של IMDs בעת אבחנת מחלת צליאק ואחרי מתן האבחנה, לבחון שינוי אפשרי בתגובה החיסונית לתזונה נטולת גלוטן ולחקור את התפקיד של תזונה נטולת גלוטן בהפחתת או מניעת IMDs בקרב חולי צליאק.

בוצע מחקר פרוספקטיבי אשר כלל חולי צליאק מבוגרים שעברו בדיקות לאבחון IMDs המתווכות על ידי Th1-Th17 או Th2, הן בעת אבחנת מחלת הצליאק והן 5 שנים מקבלת האבחנה.

1,255 חולי צליאק גויסו למחקר. 257 (20.5%) מבין כלל המשתתפים היו עם IMD בעת אבחון מחלת הצליאק, ו-58.4% מתוכם היו עם IMD המתווכת על ידי Th1/Th17.

לאחר 5 שנות מעקב, 682 משתתפים (54.3%) היו עם IMD חדשה, למרות הקפדה על תזונה נטולת גלוטן. מבין משתתפים אלו, 57.3% היו עם IMD המתווכת על ידי Th1/Th17 ו-42.7% היו עם IMD המתווכת על ידי Th2י (p=0.8).

בהשוואה בין השכיחויות של שני תתי הסוגים של IMDs לפני ואחרי אבחון מחלת הצליאק, לא זוהו הפיכות מובהקות ממחלה המתווכות על ידי Th1/Th17 ל-Th2, או להפך.

מספר חולי הצליאק עם IMD המתווכת על ידי Th1/Th17ו/או Th2 עלה במהלך התקופה בה הקפידו המשתתפים על תזונה נטולת גלוטן, מ-20.5% ל-54.3%, יחס סיכוי (Odds ratio - ORי): 1.9 (p < 0.01).

מחקר זה מצא, כי השכיחות של IMDs גבוהה דיה בעת אבחון מחלת הצליאק, והיא ממשיכה לטפס עם הזמן, למרות שמירה על תזונה ללא גלוטן.

מקור:
Nicola Imperatore | Antonio Rispo | Pietro Capone | Sara Donetto | Giovanni Domenico De Palma | Nicolò Gerbino | Matilde Rea | Nicola Caporaso | Raffaella Tortora; Gluten-free diet does not influence the occurrence and the Th1/Th17-Th2 nature of immune-mediated diseases in patients with coeliac disease
Gastroenterology Published Online:April 25, 2016

http://www.dldjournalonline.com/article/S1590-8658(16)30382-6/abstract