ישראל התקבלה כחברה מן המניין בארגון אפק"א - הפדרציה הבין לאומית לעמותות התומכות בחולי קרוהן וקוליטיס כיבית.

עד כה, במשך חמש שנים, הייתה ישראל במעמד של חברה משקיפה בארגון.
ראשי העמותה הישראלית התומכת בחולי קרוהן וקוליטיס ציינו, כי "מדובר בתקדים ובשינוי מהותי ועקרוני במדיניות. עד כה חברות הארגון דבקו בגישה פן-אירופית שעיקרה הוא שזוהי 'פדרציה אירופית', ולכן היא נועדה לאירופאים בלבד'".

ישראל היא המדינה הראשונה שמחוץ לאירופה, הזוכה למעמד הזה.