פרקינסון

אי יציבות והפרעות הליכה קשורות לחומרה ולהתקדמות מחלת הפרקינסון

בניגוד לאי יציבות ולהפרעות בהליכה, שבאופן עקבי נמצאו קשורים עם חומרה והתקדמות של סימפטומים לא דופמינרגים במחלת פרקינסון, רעד אינו יכול לשמש כגורם פרוגנוסטי במחלת הפרקינסון

29.05.2016, 09:01
פרקינסון (צילום: אילוסטרציה)

הבדלים בהתקדמות מחלת הפרקינסון נקשרו בעבר ל-2 תתי סוגים מוטורים לפי הקליניקה הבולטת - רעד (Tremor dominant) או אי יציבות והפרעות בהליכה (Postural instability and gait difficulty dominant).

מחקר חדש זה בדק את התפקיד של אותם וריאנטים פנוטיפים בחומרה והתקדמות של סימפטומים לא דופמינרגים של מחלת הפרקינסון ושל סיבוכים מוטורים.

נעשה שימוש במודלים שונים בניתוח הנתונים מעוקבה של מטופלים הסובלים מפרקינסון (396 מטופלים) על מנת להעריך את ההשפעה של תתי סוגים מוטורים על החומרה וההתקדמות של ליקוי קוגניטיבי
[Scales for Outcomes in Parkinson's disease (SCOPA)-Cognition], דיכאון (Hospital Anxiety and Depression Scale), תפקוד אוטונומי (SCOPA-Autonomic), שנת יום מוגברת, סימפטומים פסיכוטיים (SCOPA-Psychiatric Complications) וסיבוכים מוטורים.

באנליזה הראשונית תתי הסוגים, כפי שנקבעו על פי היחס הנהוג של סימפטומים של רעד לעומת אי יציבות והפרעות בהליכה, הוכנסו כפקטור, בעוד שבאנליזה השנייה נעשה שימוש בניקוד נפרד לרעד ולאי יציבות והפרעות בהליכה.

התוצאות אומתו בעוקבה עצמאית (Estudio Longitudinal de Pacientes con Enfermedad de Parkinsonי; 365 מטופלים).

האנליזה הראשונית הראתה, שמטופלים בקבוצת האי יציבות והפרעות בהליכה היו בעלי ניקוד נמוך יותר במדדי ליקוי קוגניטיבי, דיכאון, תפקודים אוטונומיים, סימפטומים פסיכוטיים וסיבוכים מוטורים, וחוו הידרדרות מהירה יותר במדד הליקוי הקוגניטיבי. האנליזה השנייה הראתה שרק מטופלים בעלי ניקוד גבוה יותר של אי יציבות והפרעות בהליכה היו קשורים עם ניקוד גרוע יותר באותם מדדים, בעוד שניקוד הרעד לא נמצא קשור עם החומרה וההתדרדרות של אף סימפטום. האנליזה בעוקבה עצמאית הראתה תוצאות דומות.

מסקנת החוקרים היתה, כי בניגוד לאי יציבות ולהפרעות בהליכה, שבאופן עקבי נמצאו קשורות עם חומרה גדולה יותר של סימפטומים לא דופמינרגים, לא נמצאה עדות לאפקט של הרעד במחלת הפרקינסון. ממצאי המחקר לא תומכים בשימוש של רעד כגורם פרוגנוסטי למחלת הפרקינסון. התוצאות תומכות בכך שהחומרה של אי היציבות והפרעות בהליכה היא מדד יעיל לחומרת והתקדמות מחלת הפרקינסון באופן עצמאי.

מקור:
Jorine F. van der Heeden et al. Postural instability and gait are associated with severity and prognosis of Parkinson disease. 2016. Neurology 10.121.

נושאים קשורים:  פרקינסון,  תסמינים,  רעד,  הליכה,  אי יציבות,  הפרעות הליכה,  מחקרים
תגובות