מחקרים

רמות ציטוקינים ונוגדני anti-Yo גבוהות יותר בקרב ילדים עם ADHD

סרולוגיה חיובית לנוגדני anti-Yo היתה שכיחה פי 3 בקרב ילדים עם ADHD, שהיו גם עם רמות גבוהות יותר של הציטוקינים 6-IL ו-10-IL

המחקר הנוכחי בחן אם ילדים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD) וסרולוגיה חיובית לנוגדנים עצמיים לתאי פורקינייה (Purkinje cell antibodies) מציגים פעילות פרו-דלקתית הקשורה לרמות ציטוקינים גבוהות בדם.

58 ילדים עם ADHD המטופלים במסגרת מרפאת חוץ הותאמו לפי גיל ומין לקבוצת ביקורת, אשר מנתה 36 ילדים בריאים.

45 ילדים עם ADHD היו עם סרולוגיה חיובית לנוגדני anti-Yo, בעוד ש-34 מבין משתתפי הביקורת היו עם סרולוגיה שלילית. ילדים עם ADHD וסרולוגיה חיובית לנוגדני anti-Yo וילדים מקבוצת הביקורת שהיו עם סרולוגיה שלילית עברו בדיקות דם להערכת רמות הציטוקינים IL-4, 6-IL, 10-IL, 17-IL, TNFαי (tumor necrosis factor alpha) ו-IFNγי (interferon gamma).

נוגדני anti-Yo נמצאו בשיעור גבוה יותר באופן ניכר בקבוצת ה-ADHDי (77.58% בהשוואה ל-22.42%). נצפו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות ברמות הציטוקינים 6-IL ו-10-IL, אשר היו גבוהות יותר בקרב ילדים עם ADHD מאשר בקרב ילדים ללא ADHD עם סרולוגיה שלילית לנוגדני anti-Yo.

ממצאי המחקר מציעים, כי תהליכים חיסוניים על רקע ADHD קשורים למתווכים דלקתיים, כגון ציטוקינים. ממצאים אלו תורמים להבנת מנגנון הפעולה של נוגדנים עצמיים לנוירונים ושל ציטוקינים בקרב ילדים עם ADHD.

מקור:
Renato Donfrancesco, Paola Nativio, Angela Di Benedetto, Maria Pia Villa,Elda Andriola, Maria Grazia Melegari, Enrica Cipriano, and Michela Di Trani; Anti-Yo Antibodies in Children With ADHD: First Results About Serum Cytokines; Journal of Attention Disorders 1087054716643387, first published on April 19, 2016 as doi:10.1177/1087054716643387

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת קשב,  ריכוז והיפראקטיביות,  ADHD,  נוגדנים עצמיים לתאי פורקינייה,  Purkinje cell antibodies,  פעילות דלקתית,  ציטוקינים,  נוגדני anti-Yo,  6-IL,  10-IL
תגובות