סרטן שד

בדיקת אולטרה-סאונד מאתרת סרטן שד בשיעורים דומים לממוגרפיה

מחקר מצא, כי כי בדיקת אולטרה-סאונד יעילה כמו ממוגרפיה באיתור גידולים, כאשר רוב הגידולים שאותרו על ידי אולטראסאונד היו פולשניים אך ללא מעורבות של קשריות לימפה

תוצאות ממוגרפיה, סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

למרות שההיארעות של סרטן השד נמצאת במגמת עלייה, ממוגרפיה אינה זמינה בכל מדינות ארצות הברית. מחקר זה העריך את המאפיינים הביצועיים של שימוש בבדיקת על-קול (ultrasound - US) לאיתור סרטן שד, במקום ממוגרפיה.

2,809 נבדקות גויסו מ-20 אתרים ברחבי ארצות הברית, קנדה וארגנטינה למחקר ACRIN 6666י(American College of Radiology Imaging 6666)י. 2,662 נבדקות השלימו שלוש סקירות שנתיות (7,473 סקירת בסך הכל) על ידי US וממוגרפיה אנלוגית (film-screen, n=4,351) או דיגיטלית (n =3,122), ועברו ביופסיה או שהיו במעקב במשך 12 חודשים.

נקבעו שיעורי איתור מקרי סרטן, קריאה לבדיקה חוזרת (recall) וערכי ניבוי חיוביים (positive predictive values - PPV). כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו-צדדיים.

110 נשים היו עם 111 אירועים של סרטן שד, אשר כללו 89 (80.2%) גידולים פולשניים, שגודלם החציוני היה 12 מ"מ. מספר סקירות ה-US שנדרשו כדי לאתר גידול אחד היה 129 (95% רווח בר סמך בשיטת bootstrapי110-156), ועבור ממוגרפיה המספר עמד על 127 (109-152).

שיעור איתור גידולים סרטניים היה דומה עם US וממוגרפיה (58 מקרים מתוך 111 [52.3%] לעומת 59 מתוך 111 [53.2%], בהתאמה; p=0.90). הגידולים הסרטניים שאובחנו על ידי US נטו להיות פולשניים יותר מאשר הגידולים שאובחנו על ידי ממוגרפיה (53 מתוך 58 [91.4%], גודל חציוני: 12 מ"מ, טווח: 2-40 מ"מ, לעומת 41 מתוך 59 [69.5%], גודל חציוני: 13 מ"מ, טווח: 1-55 מ"מ, בהתאמה; p<0.001).

עם זאת, גידולים פולשניים שאובחנו על ידי US נטו להיות ללא מעורבות של קשריות לימפה, בהשוואה לגידולים פולשניים שאובחנו על ידי ממוגרפיה (34 מתוך 43 [64.2%] לעומת 18 מתוך 41 [43.9%], בהתאמה; p=0.003).

עבור 4,814 בדיקות סקר ארעיות שבוצעו לאחר שנתיים ושלוש שנים, בדיקת US נקשרה עם שיעורים גבוהים יותר של קריאות לבדיקה חוזרת וביופסיות ועם PPV נמוך יותר בהשוואה לממוגרפיה. שיעור הקריאות לבדיקה חוזרת עמד על 10.7% עבור USי(n=515), לעומת 9.4% עבור ממוגרפיה (n=453,י p=0.03). שיעור ביצוע הביופסיות עמד על 5.5% (n=266) לעומת 2.0% (n=97,י p<0.001); יPPV לאחר שלוש שנים היה 11.7% (31 מתוך 266) לעומת 38.1% (37 מתוך 97, p<0.001).

לסיכום, שיעור הגילוי של גידולים סרטניים בעזרת US דומה לזה של ממוגרפיה, עם שיעור גבוה יותר של גידולים פולשניים וללא מעורבות קשריות, בקרב נבדקות אמריקאיות. עם זאת, שיעורי התוצאות החיוביות הכוזבות היו גבוהים יותר עם US.

מקור:
Wendie A. Berg, Andriy I. Bandos, Ellen B. Mendelson, Daniel Lehrer, Roberta A. Jong, and Etta D. Pisano.Ultrasound as the Primary Screening Test for Breast Cancer: Analysis From ACRIN 6666
JNCI J Natl Cancer Inst (2016) djv367doi:10.1093/jnci/djv367

http://jnci.oxfordjournals.org/content/108/4/djv367.abstract

נושאים קשורים:  סרטן שד,  ממוגרפיה,  בדיקת על-קול,  ultrasound,  ACRIN 6666,  גידול פולשני בשד,  מעורבות של קשריות לימפה,  בדיקה חוזרת,  ביופסיה.,  מחקרים
תגובות