אי ספיקת לב

108 מיליארד דולר בשנה - התקציב העולמי של אי ספיקת לב

חוקרים מאנגליה מעריכים את הנטל הכלכלי גלובלי של אי ספיקת לב ב 108 מיליארד דולר בשנה, 60% מהסכום מוקדש לטיפול ישיר בחולים והיתר נגזר מעלויות עקיפות

רופאים וכסף (צילום: אילוסטרציה)
(צילום: אילוסטרציה)

המשמעות הקלינית של אי ספיקת לב מוכרת היטב על רבדיה השונים. אולם לבד מהמחיר האישי למחלה משקל כלכלי ניכר הן במישור הישיר של טיפול בחולים הכרוניים והן במישור העלויות העקיפות הנגזרות מנכות, ירידה בתפוקה היצרנית של החולים, תמותה מוקדמת ועוד. חוקרים מהמכללה המלכותית של לונדון ביקשו לאמוד את הנטל הגלובלי השנתי של אי ספיקת לב. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת International Journal of Cardiology.

חוקרים העריכו את העלות הכוללת העולמית של אי ספיקת לב, הן במונחים ישירים והן העקיפים. הוצאות של כל מדינה הקשורות לאי ספיקת לב בוטאו כחלק יחסי של תוצר מקומי גולמי וכאחוז מההוצאה הלאומית הכוללת לבריאות. החוקרים השתמשו בערכים היחסיים ובעזרת נתונים של הבנק העולמי הצליחו להעריך את הנטל הכלכלי של אי ספיקת לב במדינות בהן לא פורסמו נתונים רשמיים אודות ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות למחלה. המדינות סווגו על פי רמת המפותחות הכלכלית בכדי לנתח את הדפוס הגלובלי של הוצאות הנגזרות מאי ספיקת לב.

197 מדינות נכללו במחקר תוך כיסוי של כ 98.7% מאוכלוסיית העולם. ההוצאה הגלובלית הקשורה לאי ספיקת לב נאמדה ב 108 מיליארדי דולרים לשנה. כ 60% מהסכום (65 מיליארד) נגזרו מהעלויות הישירות של המחלה והשאר מהעלויות העקיפות. נצפתה שונות גבוהה בדפוס ההוצאה הלאומית בין מדינות עם רמת הכנסה גבוה, בינונית ונמוכה של האוכלוסיה. ככלל במדינות עשירות החלק הישיר של ההוצאות היה גבוה יותר ואילו במדינות העניות העלויות העקיפות היו דומיננטיות.

לסיכום, הנטל הכלכלי הגלובלי של אי ספיקת לב הוא אדיר ומגיע לכ 108 מיליארדי דולרים בשנה. על פניו מגמת ההזדקנות של אוכלוסיית העולם לצד הארכה בתוחלת החיים צפויים רק להחמיר את המצב הקיים, אולם התקווה היא כי טיפול יעיל באי ספיקת לב, ואף יותר מכך מניעה של המחלה, יצליחו למתן את ההוצאות כבר בעשור הקרוב.

מקור:

The annual global economic burden of heart failure
Cook, Christopher et al. International Journal of Cardiology, Volume 171 ,Issue 3 ,368 - 376

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  כלכלה,  כלכלת בריאות