מחקרים רבים ביקשו למצוא מאפיינים בלתי תלויים הקשורים לסיכון לפתח הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorderי- ADHD) במהלך החיים.

מחקר זה בחן מאפיינים הקשורים למאפייני הלידה והיילוד, והעריך באופן הייררכי את הכוח המנבא של משקל נמוך וגבוה בלידה, לידה לפני ואחרי המועד וציון אפגר נמוך, כגורמי סיכון ל-ADHD.

החוקרים ניתחו נתונים של 132 בנים שאובחנו עם ADHD ו-146 בנים ללא ADHD (ביקורת), שגילם 6-18. הנבדקים סווגו לפי גיל ההיריון בעת הלידה, המשקל בעת הלידה וציוני אפגר. שיטת CART (עצי החלטה לסיווג ורגרסיה -Classification and Regression Trees) שימשה להערכת הקשר שבין מאפייני היילוד לסיכון לפתח ADHD.

קבוצת ה-ADHD היתה עם שכיחות גבוהה יותר של ציוני אפגר נמוכים (21.97% בהשוואה ל-13.01%) ולידה לאחר המועד (12.12% בהשוואה ל-0.68%), בהשוואה לקבוצת הביקורת.

שיטת CART מצאה ,כי גם משקל נמוך בלידה קשור לסיכון לפתח ADHD.
מבין גורמי הסיכון שנבדקו, לציון אפגר היה הערך המנבא הגבוה ביותר.

החוקרים סיכמו, כי ציון אפגר נמוך לאחר הלידה הוא גורם הסיכון החשוב ביותר ל-ADHD מבין מאפייני היילוד שנבחנו במחקר זה. בנוסף, ממצאי המחקר מציעים כי יש חשיבות גדולה ללידה לאחר המועד בניבוי התפתחות ADHD.

מקור:
Tomasz Hanć, Anita Szwed, Agnieszka Słopień, Tomasz Wolańczyk,Monika Dmitrzak-Węglarz, and Joanna Ratajczak. Perinatal Risk Factors and ADHD in Children and Adolescents: A Hierarchical Structure of Disorder Predictors. Journal of Attention Disorders 1087054716643389, first published on April 19, 2016 as doi:10.1177/1087054716643389