מלנומת נמש ממאירה (Lentigo maligna melanoma) היא מלנומה אשר צומחת בקצב איטי in situ. ההנחיות העדכניות ממליצות על כריתה מקומית נרחבת עם שוליים של 5 מ"מ כבחירת הטיפול הראשונה. שיעורי ההישנות לאחר ניתוח מסוג זה נעים בין 6% ל-20%.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לקבוע באופן רטרוספקטיבי את שיעור ההישנות של מלנומת נמש ממאירה לאחר כריתה כירורגית המבוצעת בשלבים (staged surgical excision).

נאספו רשומות רפואיות של מטופלים אשר טופלו עבור מלנומת נמש ממאירה על ידי כריתה כירורגית בשיטת השלבים בין השנים 2002-2011. החוקרים השתמשו בתוכנת המחשב Sympathy כדי לאתר מקרי הישנות. תוכנה זו מקושרת לרשת ולמרשם היסטופתולוגי וציטופתולוגי לאומי בהולנד.

אותרו 100 מטופלים מתאימים שטופלו בכריתה כירורגית בשלבים עם השגת 100% שליטה אימונו-היסטופתולוגית בשוליים הקיצוניים. במהלך השלבים השונים של הניתוח, תמונות דיגיטליות שימשו להתמצאות במרחב. המטופלים היו במעקב במשך 60 חודשים בממוצע. במהלך המעקב, ארבעה מטופלים חוו הישנות, שאותרה בחודשים 37, 58, 74 ו-77 למעקב.

החוקרים מצאו, כי כריתה כירורגית בשלבים היתה עליונה על כריתה מקומית נרחבת מבחינת שיעורי הניקוי וההישנות של מלנומת נמש ממאירה. לדבריהם, יש לשקול את שיטת הכריתה הזו כטיפול קו ראשון בביסוס ההנחיות הלאומיות והבינלאומיות.

מקור:
K. de Vries, K. Greveling, L.M. Prens, K. Munte, S. Koljenović, M.B.A. van Doorn and E.P. Prens. Recurrence rate of lentigo maligna after micrographically controlled staged surgical excision
British Journal of Dermatology. Volume 174, Issue 3, pages 588–593, March 2016

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.14325/abstract