סטיית מחיצת האף

קיים קשר בין סטיית מחיצת אף עם תסמיני חסימה לבין אסתמה

מחקר קוריאני מצא, כי סטיית מחיצה עם תסמיני חסימת דרכי הנשימה באף, ממנה סובלים רק אחוזים בודדים מהאוכלוסייה, קשורה לאסתמה

אף, סטייה במחיצות האף (צילום: אילוסטרציה)

סטייה של מחיצת האף (Nasal septal deviation - NSD) היא עיוות שכיח. מכיוון שמצב זה עשוי לגרום לחסימה כרונית של דרכי האוויר העליונות באף, רופאים רבים מדווחים על חששות שמבטאים מטופלים, אשר דואגים מההשלכה של מצב זה על בריאותם הכללית. למרות זאת, נדירים המחקרים אשר בחנו את ההשפעה של NSD על הבריאות הכללית.

מחקר זה בחן את הקשרים שבין NSD, ובפרט NSD עם תסמינים של חסימת דרכי האוויר באף, לבין בעיות בריאות כלליות בקרב אוכלוסיית מבוגרים בקוריאה.

מחקר מקיף זה ניתח נתונים מהסקר הקוריאני הלאומי לבחינת הבריאות והתזונה שנערך בשנים 2008-2009. NSD הוערכה בבדיקה אנדוסקופית של האף ותסמינים חסימתיים הוערכו בראיונות אישיים. הסקר הקיף גם בעיות בריאות כלליות, כגון תחלואות רפואיות, מצב הבריאות הנפשית ואיכות החיים. מצבים רפואיים שצוינו כללו מחלות נוירו-קרדיווסקולריות, נשימתיות, מטבוליות, מחלות שריר-שלד, מחלות של מערכת העיכול וממאירויות.

על מנת לשלול את ההשפעות של הפרעות משולבות באף, משתתפים עם דלקת באף וגתות באף (rhinosinusitis) או עם דלקת אף אלרגית (allergic rhinitis) לא נכללו בניתוח הנתונים. מחקר זה התמקד ב-NSD חסימתית, אשר הוגדרה כ-NSD אנטומית עם תסמינים כרוניים של חסימת אף.

למחקר גויסו 8,865 משתתפים, והשכיחות של NSD היתה 44.8%. לא נמצא קשר מובהק בין אף אחת מהתחלואות הכלליות שנבדקו לבין NSD. מנגד, השכיחות של NSD עם תסמיני חסימה היתה 2.1%. NSD חסימתית נמצאה לא קשורה לבעיות בריאותיות כלליות, פרט לאסתמה. נמצא קשר מובהק בין NSD חסימתית לבין אסתמה (יחס סיכויים [odds ratioי]: 2.648, 95% רווח בר סמך 1.211-5.791).

ממצאי המחקר הראו, כי NSD אינה קשורה לבעיות בריאותיות כלליות, פרט למקרים של NSD המלווה בתסמיני חסימת דרכי האוויר באף, אשר קשורים לאסתמה.

מקור:
Ahn, Jae-Cheul; Lee, Woo Hyun; We, Jaewoon; Rhee, Chae-Seo; Lee, ChulHee; Kim, Jeong-Whun Nasal septal deviation with obstructive symptoms: Association found with asthma but not with other general health problems. American Journal of Rhinology & Allergy, Volume 30, Number 2, March/April 2016, pp. e17-e20(4)

נושאים קשורים:  סטיית מחיצת האף,  Nasal septal deviation,  חסימת דרכי האוויר העליונות,  חסימת אף כרונית,  אנדוסקופיה של האף,  אסתמה,  מחקרים
תגובות