שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, עוסק באינטנסיביות בענייני משרדו ומקדם אותם. מיקוד תשומת הלב בשיפור השירות לאזרח על ידי פתיחת צווארי בקבוק כגון פריסת יותר מכשירי MRI ברחבי הארץ, התמקדות בשיפור התשתית והוספת כח-אדם בחדרי המיון, פעילותו למען הכנסת תרופות מצילות חיים לסל הביטוחים המשלימים והמחשבה על ביטוח סיעודי לכל, הפכו את השר ליצמן לשר הפופולרי ביותר בממשלה.

מתוך ההערכה ליכולות הביצוע שלו, צורמת השתיקה בנושא שיקום תשתית האשפוז במדינת ישראל.

המציאות העגומה והבלתי נתפסת היא שבשנה האחרונה נוספו, על פי דו"ח משרד הבריאות, רק 26 מיטות

מאז החל השר ליצמן בתפקידו, בקדנציה הראשונה שלו במשרד הבריאות בשנת 2009, ירד שיעור מיטות האשפוז במדינת ישראל ב-5%. שיעור הירידה ביחס המיטות לאוכלוסיה ב-10 השנים האחרונות עומד על 12%. כדי לשחזר את שיעור המיטות ב-2005 יש צורך בתוספת מיידית של 1,900 מיטות. כדי לגשר על הפער הקיים מול מדינות ה-OECD יש להוסיף עוד היום 3,000 מיטות אשפוז.

התאמת שיעור המיטות לקצב גידול האוכלוסייה דורשת תוספת שנתית קבועה של כ-400 מיטות. המציאות העגומה והבלתי נתפסת היא שבשנה האחרונה נוספו, על פי דו"ח משרד הבריאות, רק 26 מיטות.

לשיעור המיטות השפעה ישירה על הצפיפות בבתי החולים, על הפגיעה בכבוד האדם של המאושפזים וכמובן על שיעור הזיהומים במהלך האשפוז.
על פי דו"ח מבקר המדינה, מתים מדי שנה כ-4,000-6,000 חולים כתוצאה מזיהומים נרכשים בבתי החולים. בין הסיבות שמונה המבקר לתמותה נרשמת גם הצפיפות במחלקות האשפוז, הנובעת מהמחסור במיטות.

סדרי הגודל של המספרים היבשים אינם נתפסים, אך אם נבין, שמדי שנה מתים בישראל פי עשרה יותר חולים כתוצאה מזיהום מאשר מתאונות דרכים, או פי שניים יותר מכלל חללי מלחמת יום כיפור, אולי נפנים את גודל האסון, או יותר נכון את גודל המחדל המתמשך.

60 מיליון שקלים לקידום רפורמת ה-MRI חשובים, אך סכום זה מתגמד מול הצורך האמיתי ב-2 מיליארדי השקלים לשנה הדרושים להרחבת מספר מיטות האשפוז בישראל.

על השר ליצמן וצוות משרדו להעמיד את שיקום מערכת האשפוז בישראל בראש סדר העדיפות. אנחנו בטוחים שהוא רוצה, יודעים שהוא יכול ומאמינים שהוא חייב להשתדל. שהרי נאמר, "כל המציל נפש אחת..."