נוגדי טסיות

משקל גוף לא משפיע על חסימת טסיות עם אנטגוניסטים מהדור השלישי של הקולטן P2Y12

במחקר בו השתתפו מטופלים לאחר אוטם לבבי נמצא, כי בעוד שתגובת הטסיות לקלופידוגרל יורדת ככל שעולה משקל הגוף, חסימת טסיות עם פרסוגרל או טיקגרלור אינה מושפעת ממשקל המטופלים

טסיות דם (הדמיית אילוסטרציה)

הטיפול הסטנדרטי העדכני בנוגדי טסיות (antiplatelet therapy) עבור מטופלים לאחר אוטם לבבי (myocardial infarction - MI) כולל את האגוניסטים של הקולטן P2Y12 קלופידוגרל (Clopidogrel - Plavix), פרסוגרל (Prasugrel - Effient) או טיקגרלור (Ticagrelor - Brillinta).

בעוד שהוכח בעבר, כי תגובתיות הטסיות לאחר מתן קלופידוגרל מושפעת מגורמים כמו משקל הגוף, לא ידוע אם גורמים אלו משפיעים על התגובה לפרסוגרל או לטיקגרלור.

מחקר זה ניתח את הגורמים הקשורים לתגובה חזקה של הטסיות לאחר טיפול באנטגוניסטים של הקולטן P2Y12 מהדור השלישי, בהשוואה לקלופידוגרל.

במחקר רב-מרכזי, נבדקה ההשפעה נוגדת הטסיות של קלופידוגרל, פרסוגרל וטיקגרלור בקרב מטופלים לאחר MI, על ידי אגרגומטריה (aggregometry).

על מנת להעריך את היכולת הכללית של הצטברות הטסיות הוזרק לדם פפטיד המשפעל את הקולטן לתרומבין (thrombin receptor activating peptidי– TRAP, גודל: 32 מיקרון). כדי לכמת באופן ספציפי את ההשפעה של אנטגוניסטים של הקולטן P2Y12, הוזרק לדם אדנוזין דיפוספט (adenosine diphophosphateי- ADP, גודל: 6.4 מיקרון).

הצטברות יחסית שהושרתה על ידי ADP הוגדרה כיחס ADP-TRAP, אשר משקף את מידת חסימת הטסיות תלוית-P2Y12 האינדיבידואלית.

תפקוד הטסיות הוערך בקרב 238 מטופלים: 58 טופלו עם קלופידוגרל, 65 עם פרסוגרל ו-155 עם טיקגרלור. נמצא, כי ההצטברות היחסית שהושרתה על ידי ADP נקשרה באופן מובהק למשקל הגוף בקרב מטופלים שקיבלו קלופידוגרל (r = 0.423י, p < 0.001). מנגד, קשר זה לא נצפה בקרב מטופלים שקיבלו פרסוגרל (r = −0.117י, p = 0.354) או טיקגרלור (r = −0.082י,p= 0.382).
השוואה בין המתאמים המקדמים (correlation coefficient) הראתה הבדל מובהק (p = 0.003).

בניגוד לקלופידוגרל, תגובת הטסיות בקרב מטופלים לאחר MI אשר קיבלו פרסוגרל או טיקגרלור לא היתה תלויה במשקל הגוף. תוצאות המחקר הנוכחי תומכות בממצאי מחקרים קליניים גדולים, אשר הציעו כי מטופלים עם משקל גוף גבוה אינם זקוקים למינונים מוגברים של אנטגוניסטים של הקולטן P2Y12 מהדור השלישי על מנת להשיג חסימה מספקת של טסיות.

מקור:
Christoph B. Olivier , Katharina Schnabel, Susanne Weber, Qian Zhou, Christoph Bode,Martin Moser, Philipp Diehl
Platelet reactivity after administration of third generation P2Y12-antagonists does not depend on body weight in contrast to clopidogrel; Journal of Thrombosis and Thrombolysis
First online: 02 February 2016

נושאים קשורים:  נוגדי טסיות,  Antiplatelet Therapy,  חסימת טסיות,  תגובת הטסיות,  אוטם לבבי,  אגוניסט של קולטן P2Y12,  קלופידוגרל,  פלביקס,  פרסוגרל,  אפיאנט,  טיקגרלור,  ברילינטה,  אגרגומטריה,  thrombin receptor activating peptid,  אדנוזין דיפוספט,  ADP,  תגובת טסיות,  משקל גוף,  מחקרים
תגובות