מחקרים

מתן סטרואידים לפני הלידה מפחית ב-50% הסיכון למות פגים שנולדו לפני השבוע ה-24

מחקר מצא, כי לפגים שנולדו לפני שבוע 24 להיריון, אשר טופלו בסטרואידים לפני הלידה וקיבלו טיפול פעיל ואינטנסיבי לאחר הלידה, יש סיכוי גבוה יותר לשרוד ולהשתחרר לביתם, בהשוואה לפגים שלא קיבלו סטרואידים

פג באינקובטור (צילום: אילוסטרציה)

סקירה שיטתית ומטה-אנליזה בוצעו כדי להעריך את היעילות של מתן קורטיקוסטרואידים לפני הלידה, בהשוואה לאינבו או להיעדר טיפול, בקרב יילודים שנולדו לפני שבוע 24 להיריון.

בוצע חיפוש במאגרי המידע MEDLINEי, EMBASEי, CINAHLי(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), מרשם קוכריין למחקרים מבוקרים ומאגר הניסויים קליניים של המכון האמריקאי לבריאות (ClinicalTrials.gov) - אחר מאמרים שפורסמו בין 1990 למרץ 2015.

נבחרו מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית או אקראיות חלקית (quasirandomized), או מחקרי תצפית, אשר השוו תוצאים של יילודים שנולדו לפני שבוע 24 להיריון ושטופלו או לא טופלו בקורטיקוסטרואידים לפני הלידה. בוצעה הערכה כפולה בלתי-תלויה של תוכן המאמרים ומאפייני המחקרים.

התוצא העיקרי שנבחן במטה-אנליזה היה שיעורי התמותה עד לשחרור הביתה של יילודים שקיבלו טיפול פעיל אינטנסיבי.

נערכה מטה-אנליזה בעזרת מודלים של השפעות אקראיות והערכת איכות עם מערכת GRADEי(Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation). נכללו 17 מחקרי תצפית, אשר הקיפו 3,626 יילודים, שבחנו את שיעורי התמותה עד לשחרור יילודים שטופלו בקורטיקוסטרואידים לפני הלידה.

הסיכון המתוקנן למוות עד לשחרור ירד ב-52% בקרב קבוצת היילודים שטופלו בקורטיקוסטרואידים, בהשוואה לקבוצת הביקורת (יחס סיכויים גולמי מתוקנן [ORי]: 0.45, 95% רווח בר סמך 0.36-0.56; OR מתוקנן: 0.48, 0.38-0.61; שיעורי תמותה עד לשחרור: 58.1% בקבוצת ההתערבות בהשוואה ל-71.8% בקבוצת הביקורת).

איכות הראיות הוגדרה בינונית על ידי מערכת GRADE. לא נצפו הבדלים מובהקים בין הקצובות עבור תחלואה חמורה.

החוקרים סיכמו, כי הנתונים והתצפיות הראו ירידה בסיכוי למוות עד לשחרור הביתה של יילודים שנולדו לפני שבוע 24 להיריון, אשר טופלו לפני הלידה בקורטיקוסטרואידים יחד עם טיפול פעיל ואינטנסיבי. יש לשקול מתן קורטיקוסטרואידים לפני הלידה לנשים בסיכון ללידה מיידית לפני שבוע 24, אשר בוחרות בהחייאה פעילה של הילוד.

מקור:
Park, Christina K. MSc; Isayama, Tetsuya MD; McDonald, Sarah D. MD, MSc. Antenatal Corticosteroid Therapy Before 24 Weeks of Gestation: A Systematic Review and Meta-analysis
Obstetrics & Gynecology: April 2016 -Volume 127 -Issue 4 -p 715–725
doi: 10.1097/AOG.0000000000001355

נושאים קשורים:  מחקרים,  סטרואידים לפני לידה,  קורטיקוסטרואידים,  פגות קיצונית,  לידה מוקדמת,  ירידה בסיכוי למוות,  תמותת פגים
תגובות