נלטרקסון (naltrexone, Revia) היא תרופה הפועלת כאנטגוניסט לרצפטורים אופיואידים, ומשמשת לטיפול בהתמכרות לאופיואידים ואלכוהול. נלטרקסון בשחרור מושהה (ויויטרול – vivitrol), אנטגוניסט מלא של הרצפטור המיו-אופיואידי, הינו תכשיר הניתן בזריקה פעם בחודש, ומשמש למניעת הישנות שימוש באופיואידים.

מחקר שפורסם בכתב העת NEJM בדק את יעילותה של הזריקה בקרב אסירים פליליים בארה"ב.

מחקר אקראי, פתוח סמיות, שבוצע בחמישה מרכזים אקדמיים בארה"ב, השווה בין טיפול בנלטרקסון בשחרור מושהה למשך 24 שבועות, לבין הטיפול המקובל - ייעוץ קצר והפניה לתוכניות טיפול בקהילה. מטרת ההתערבויות היתה מניעת הישנות בהתמכרות לאופיואידים בקרב אוכלוסיה של אסירים פליליים עם היסטוריה של תלות באופיואידים, שהעדיפו טיפול שהתבסס על גמילה ולא על טיפול בתחליפי אופיואידים. כל האסירים היו נקיים, ללא שימוש בחומרים בעת ביצוע ההקצאה האקראית.

התוצאה הראשית היתה משך הזמן שחלף עד להישנות השימוש באופיואידים (הוגדר כ-10 ימי שימוש בתוך תקופה של 28 ימים, כפי שנצפה בשאלונים לדיווח-עצמי או בבדיקות שתן). זמני מעקב הוגדרו בשבועות 27, 52 ו-78.

153 נבדקים הוקצו לקבוצת נלטרקסון בשחרור מושהה, ו-155 לקבוצת הטיפול השגרתי. במשך שלב הטיפול שנמשך 24 שבועות, בקבוצת הטיפול התרופתי חציון הזמן עד להישנות היה ארוך יותר מאשר בקבוצת הטיפול המקובל (10.5 בהשוואה ל-5.0 שבועות; P<0.001). שיעור ההישנות היה נמוך יותר (43% בהשוואה ל-64% מהמשתתפים; P<0.001; יחס סיכויים 0.43; 95% רווח סמך 0.28-0.65), ושיעור דגימות השתן הנקיות מאופיואידים היה גבוה יותר (74% בהשוואה ל-56%; P<0.001; יחס סיכויים 2.30; 1.48-3.54).

בשבוע 78 (כשנה מסוף תקופת הטיפול שנמשכה 24 שבועות), שיעור דגימות השתן הנקיות היה זהה בשתי הקבוצות (46% בשתי הקבוצות; P=0.91). שיעוריהם של מדדים נוספים שהוגדרו כתוצאות משניות - דיווחים עצמיים על שימוש באלכוהול, קוקאין וסמים דרך הווריד, יחסי מין לא בטוחים, ושיעורי כליאה מחדש - לא היו נמוכים יותר באופן מובהק בקבוצת הנלטרקסון בשחרור מושהה.

בנוסף, לאורך 78 שבועות הניסוי לא נצפו מקרי מנת-יתר בקבוצת הנלטרקסון בשחרור מושהה, בהשוואה ל-7 מקרים בקבוצת הטיפול המקובל (P=0.02).

החוקרים מסכמים, כי בניסוי זה נלטרקסון בשחרור מושהה הביא לירידה בשיעור ההישנות של שימוש באופיואידים בקרב אסירים פליליים, בהשוואה לטיפול ההתערבותי מקובל. עם זאת, ההשפעות המיטביות חלפו לאחר הפסקת הטיפול התרופתי.

מקור:
Lee, Joshua D., et al. "Extended-Release Naltrexone to Prevent Opioid Relapse in Criminal Justice Offenders." New England Journal of Medicine, 374.13 (2016): 1232-1242.
Doi: 10 10.1056/NEJMoa1505409