עישון

ורנקלין (צ'מפיקס, פייזר) הראתה יעילות בהפסקת עישון במסגרת רפואה ראשונית

מחקר חדש מצביע על יעילות הטיפול בוורנקלין להפסקת עישון במשך שנתיים, במסגרת טיפולים ברפואה ראשונית

הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

ורנקלין (Vareniclineי,Champix, צ'מפיקס, חברת Pfizer pharmaceuticals) הינה תרופה שהוכיחה יעילות בהפסקת עישון במחקרים קליניים. עם זאת, יעילותה במסגרת טיפולים בעולם האמתי ולאורך זמן (שנתיים) טרם נבדקה.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את היעילות של ורנקלין בטיפול בצריכת טבק ברפואה הראשונית.

המחקר היה מחקר תצפיתי, רב-מרכזי, רטרוספקטיבי, שהתבסס על תיקים של מעשנים במשך 24 חודשים. נבדקו המצב הסוציואקונומי, קו-מורבידיות, סוג הטיפול (ורנקלין, עם או בלי טיפול קבוצתי) ומאפייני העישון.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

המחקר כלל 773 משתתפים שטופלו עם ורנקלין (72.4%) או ורנקלין בשילוב עם טיפול קבוצתי (27.6%). הגיל הממוצע של המשתתפים היה 43.6 (51.7% גברים). שיעור ההימנעות מעישון באופן רציף למשך 24 חודשים עמד על 44.4%, בלי הבדל משמעותי על בסיס מין או גיל.

זמן ההימנעות החציוני עמד על 398 ימים (95%CIי 376-421). נראה קשר ברור בין הסיכוי להימנע מעישון לאחר 24 חודשים לבין השתתפות בטיפול קבוצתי (OR 1.877י; 95%CIי1.362-2.589), כמו גם להתמדה בטיפול (היענות מעל 80%) (OR 6.556י; 95%CIי5.870-7.242).

לא נמצא קשר בין הצלחת הטיפול להשתתפות במימון הטיפול. עבור כל יום של לקיחת ורנקלין, משך ההימנעות מעישון התארך ב-6.6 ימים.

לדעת החוקרים, מחקר זה מצביע על יעילות הטיפול בוורנקלין לגמילה מעישון, למשך שנתיים, במסגרת טיפולים ברפואה ראשונית. שיעור ההימנעות מעישון היה גבוה יותר בקרב מטופלים שהשתתפו בטיפול קבוצתי.

מקור:
Pascual, F.P., Fontoba Ferrándiz, J., Gil Sanchez, M.C., Ponce Lorenzo, F. and Botella Estrella, C., 2016. Two-Year Therapeutic Effectiveness of Varenicline for Smoking Cessation in a Real World Setting. Substance use & misuse, 51(2), pp.131-140.

נושאים קשורים:  עישון,  הפסקת עישון,  ורנקלין,  צ'מפיקס,  פייזר,  גמילה,  מחקרים