מחקרים

שליטה גליקמית והיפוגליקמיה עם טוג'או (Toujeo) לעומת לנטוס (Lantus) בחולי סוכרת סוג 2 - מטה-אנליזה ממחקרי ה-EDITION

אינסולין Gla-300 מספק שליטה גליקמית טובה, עם הפחתה משמעותית של אירועי ההיפוגליקמיה ביום ובלילה, לעומת Gla-100

מנגנון פעולת אינסולין (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה לבצע מטה-אנליזה של רמת המטופל במחקרי EDITION 1, 2,3, לצורך השוואה של אינסולין גלרגין החדש 300 U/ml לעומת גלרגין 100 U/ml, בחולי סוכרת סוג 2.

מחקרי ה-EDITION היו רב-מרכזיים, רנדומאליים, פתוחי תוויות, עם קבוצות מקבילות, פאזה 3a, אשר תוכננו בצורה דומה וכללו נקודות סיום דומות. מטה-אנליזה זו איפשרה להעריך את נקודות הסיום הללו על פני 6 חודשים בעוקבה גדולה של חולי סוכרת סוג 2 (Gla-300 ,n=1247 ;Gla-100, n=1249).

ממוצע השינוי ב-HbA1c היה בר השוואה בין Gla-300 ל-Gla-100 בשיעור של 1.02%- עבור כל אחד מהם (95% confidence intervalי0.08-0.07-). שיעורים שנתיים של אירועי היפוגליקמיה או אירועי היפוגליקמיה קשים היו נמוכים משמעותית עם Gla-300 במהלך הלילה (הבדל של 31% ביחס השיעור על פני 6 חודשים) ובכל שעה ביום (14% הבדל).

ירידות עקביות נצפו במשתתפים עם למעלה מאירוע היפוגליקמי אחד, עם רווח קטן יותר בקבוצת ה Gla-300 .שני הטיפולים נסבלו היטב עם שיעור דומה של תופעות לוואי.

בנוסף, נצפתה עלייה קליה במשקל בשימוש בשתי התרופות, אך בשימוש ב-Gla-300 העלייה במשקל היתה קטנה יותר לעומת Gla-100י (LS mean differenceי 0.28-, 95% CIי −0.55 toי 0.01-; p=0.039)

לסיכום, אינסולין Gla-300 מספק שליטה גליקמית ברת-השוואה ל-Gla-100 באוכלוסיה גדולה ובספקטרום רחב של חולי סוכרת סוג 2, עם פחות אירועי היפוגליקמיה ביום ובלילה.

מקור:
Diabetes, Obesity and Metabolism 17: 859–867, 2015.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין בזאלי,  אינסולין גלרגין,  סוכרת סוג 2,  היפוגליקמיה