מחקרים

טיפול כפול להורדת כולסטרול ולחץ דם מספק הגנה מפני אירועים קרדיווסקולריים

טיפול משולב להורדת כולסטרול ולחץ דם היה קשור לשיעור נמוך יותר של אירועים קרדיווסקולריים, בהשוואה לפלצבו, בקרב מטופלים עם סיכון בינוני וללא מחלות קרדיווסקולריות

13.04.2016, 11:16
רמות כולסטרול (צילום: אילוסטרציה)

יתר לחץ דם ורמת LDL-כולסטרול גבוהה מגבירים את הסיכון למחלות קרדיווסקולריות. הורדה של שני המרכיבים האלו עשויה להוביל להפחתה בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים.

המחקר הנוכחי כלל 12,705 מטופלים עם סיכון בינוני וללא מחלות קרדיווסקולריות. המטופלים חולקו לקבוצת טיפול ב-Rosuvastatinי(10 מ"ג ליום) או פלצבו, ובנוסף לקבוצת טיפול ב-Candesartanי(16 מ"ג ליום) ו-Hydrochlorothiazideי(12.5 מ"ג ליום) או פלצבו.

באנליזה המדווחת במאמר הנוכחי בוצעה השוואה בין 3,180 מטופלים שקיבלו טיפול משולב (Rosuvastatin ו-2 התרופות להורדת לחץ הדם) מול 3,168 מטופלים שקיבלו טיפול כפול בפלצבו. התוצאים הראשוניים שנמדדו היו מוות מסיבות קרדיווסקולריות, אוטם לבבי לא קטלני או שבץ לא קטלני. התוצאים המשניים שנמדדו היו כשל לבבי, דום לב או רה-וסקולרזיציה. תקופת המעקב החציונית עמדה על 5.6 שנים.

תוצאות המחקר הראו, שהפחתת LDL כולסטרול היתה ב-33.7 מ"ג/ד"ל יותר בקרב קבוצת הטיפול המשולב בהשוואה לפלצבו. הורדת לחץ הדם הסיסטולי עמדה על 6.2 מ"מ כספית יותר בטיפול המשולב בהשוואה לפלצבו.

התוצאים הראשוניים אירעו ב-113 משתתפים (3.6%) בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 157 (5%) בקבוצת הפלצבו (Hazard ratioי0.71; 95% Confidence interval 0.56-0.90י; P=0.005). התוצאים המשניים אירעו ב-136 משתתפים (4.3%) בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 187 משתתפים (5.9%) בקבוצת הפלצבו (0.72; 0.57-0.89; P=0.003).

חולשת שרירים וסחרחורות היו נפוצים יותר בקרב קבוצת הטיפול המשולב לעומת קבוצת הפלצבו, אבל סך הפסקות הטיפול היה דומה בשתי הקבוצות.

מסקנת החוקרים היתה, כי טיפול משולב ב-Rosuvastatinי(10 מ"ג ליום), Candesartanי(16 מ"ג ליום) ו-Hydrochlorothiazideי(12.5 מ"ג ליום) היה קשור לשיעור נמוך משמעותית של אירועים קרדיווסקולריים, בהשוואה לפלצבו, בקרב מטופלים עם סיכון בינוני וללא מחלות קרדיווסקולריות.

מקור:
Yusuf S, Lonn E, Pais P, et al. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1600177.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סטטינים,  כולסטרול,  יתר לחץ דם,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות