חדשות

מחריף העימות בין משרדי האוצר והבריאות על המשך פעילות חברת "שראל"

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב שיגר מכתב למשרד היועץ המשפטי, שבו הוא יוצא נגד סירובה הקודם של החשבת הכללית להעניק לה פטור ממכרז; פורסם דו"ח ועדת הבדיקה שמינה משרד הבריאות, הממליץ להשאיר את "שראל" כספקית תרופות וציוד יחידה, אך לבצע שינויים בהתנהלותה ובפיקוח עליה

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב. "הגיע הזמן שנבחרי הציבור יילחמו על התיק הזה". צילום: פלאש 90

מחריפה המתיחות בין משרד הבריאות לבין אגף החשבת הכללית במשרד האוצר על רקע סוגיית הארכת הפטור ממכרז לו זוכה חברת רכש התרופות, הציוד הרפואי והחיסונים הממשלתית "שראל".

לפי דיווח הבוקר (יום ד') בעיתון "דה-מרקר", שיגר שלשום (ב') מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בו הביע התנגדות למתווה הפתרון שמציעה החשבת הכללית, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, בהקשר לעניין הפטור.

הצעתה נסמכת על דו"ח שהכין הכלכלן ד"ר שלומי פריזט. הסכם הפטור ממכרז עומד להסתיים בסוף החודש הבא, לאחר שהוארך זמנית בתחילת השנה. משרד הבריאות ביקש את הארכת הפטור. החשבת הכללית טוענת שהיא "מאולצת" להסכים להארכה, מחשש שתואשם בפגיעה בבריאות הציבור.

"שראל" היא חברה פרטית, השייכת לבתי החולים הממשלתיים ומשמשת כזרוע הרכש והאספקה לבתי החולים ולמוסדות רפואיים ממשלתיים. הם רוכשים ממנה, בפטור ממכרז, תרופות, ציוד רפואי, מכשור רפואי, חיסונים ושירותים נוספים. לחברה מרכז לוגיסטי ומלאי.

בלינקוב המליץ לשמור את שראל כגוף רכש מרכזי יחיד, בכפוף לביצוע שינויים מרחיקי לכת בהתנהלות החברה והטלת פיקוח עליה

דוברות משרד הבריאות הפיצה אתמול לתקשורת את מכתבו של בר סימן טוב, שבו נאמר בין השאר כי "המסקנות העולות מטיוטת הדו"ח שגויות מן היסוד ומנותקות מהבנת ההקשר הכלכלי המורכב שבו פועלת מערכת הבריאות". עוד כתב בר סימן-טוב: "יש לשמור על מנגנון רכש ריכוזי ומרכזי, שימצה את היתרונות הכלכליים והלוגיסטיים של רכש כזה, בשל השוק הלא תחרותי שבו אנו פועלים, שמאופיין במיעוט ספקים ובלעדיות של רבים מהם (מעין מונופולים)".

המכתב נשלח בתגובה למכתב קודם ששלחה החשבת הכללית למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שבו קבעה כי "התנהלות משרד הבריאות בכל הקשור להארכת הפטור ל'שראל' היא חריגה בכל קנה מידה ממשלתי או סביר ולוקה בהתעלמות שיטתית מהנחיות החשב הכללי והיעדר שיתוף פעולה גורף מצד מנכ"ל משרד הבריאות". עוד כתבה החשכ"ל: "אישור הפטור נמצא בלתי מוצדק בכל היבט של מינהל תקין, תקציב, שיקולי יעילות, חיסכון ושקיפות.

בדיווח ב"דה מרקר" בנושא נמסר, כי היקף הפטור לבתי החולים ממכרז ברכישה משראל הוא הגדול מבין הפטורים ממכרז בישראל, וכי היקף מכירות שראל ב-2015 הגיע ל-1.03 מיליארד שקל, מהם כ-928 מיליון שקל עבור מערכת הבריאות הממשלתית. סכום זה מהווה 8.4% מכלל רכש הבריאות בישראל, ויותר מ–1% מההוצאה הלאומית לבריאות, נכתב.

בשנים האחרונות נטען נגד החברה, כי איננה ממלאת את יעדה לרכוש תרופות במחירים נמוכים לבתי החולים. במהלך הדיונים להארכת הפטור ממכרז לחברה מונתה ועדה בראשות הכלכלן פריזט, שבדקה את תפקודה של שראל. החברה לא שיתפה עמה פעולה ו-ועדת הבדיקה קבעה שמרווחי התיווך של "שראל" גבוהים פי שניים עד שישה מהנהוג במדינות אחרות.

על סמך זה הציע משרד האוצר למשרד הבריאות לבצע רפורמה ברכש תרופות וציוד רפואי בשלושה מהלכים: בראשון מוצע להקים מנגנון רכש משותף לבתי החולים הממשלתיים ולהתנות את המשך ההתקשרות עם שראל בשינוי תקנון החברה, שינויים במשטר התאגידי שלה וחתימה על הסכם התקשרות חדש עם המדינה. בהמשך הציע המשרד להקים גוף במסגרת חברה ממשלתית שיתחיל לצבור מיומנות וידע בתחום, ושבתי החולים הממשלתיים יחויבו לרכוש ממנו עד 30% מכלל הרכש שלהם. לבסוף, הוצע להקים גוף רכש מתחרה לשראל, כחברה ממשלתית או כגוף ביצוע צמוד למדינה; לרכז את המידע על היקף ומחירי הציוד הרפואי והתרופות בידי הממשלה, להפסיק את פעילות שראל במגזר הלא ממשלתי, לדרוש שקיפות במחירי הרכש בפני הלקוחות ומשרדי הבריאות והאוצר, ולהחיל חובת רכש על כלל המערכת הממשלתית באופן הדרגתי. כן הוצע להכניס מקדם התייעלות וכן להחיל ביקורת של חשב משרד הבריאות בשראל, ולהגביר את מעורבות אנשי המשרד בהחלטות גדולות שמקבלת החברה.

מנכ"ל משרד הבריאות דחה את הדו"ח וההצעה, וטען כי "עבודת ועדת הבדיקה לא היתה מקצועית דיה". במכתבו יש התייחסות לצורך לשמור על מלאי וזמינות גבוהים יחסית של תרופות למצבי חירום והצורך לרכוש כמות גדולה של חיסונים. "מצבה הגיאו־פוליטי של ישראל", כתב בר סימן טוב, "מייצר רמת סיכונים גבוהה למערכת הבריאות וצורך בהיערכות מיוחדת, המשליכה גם על מנגנון הרכש הכללי. נושא זה לא הובא בחשבון כלל בהמלצות, ונשאר תחת האמירה הכללית והתמוהה כי הבדיקה בעניין לא מוצתה. אחת מהסוגיות המרכזיות ביותר לשמירה על רציפות הרכש בשעת חירום, שאמורה לעצב את אופי המנגנון, זכתה להתעלמות גורפת".

בר סימן טוב מינה בתחילת השנה בודק מטעמו, הממונה על התקציבים באוצר לשעבר רם בלניקוב, כדי לבחון את דרכי העבודה של בתי החולים עם חברת שראל. בלינקוב המליץ לשמור את שראל כגוף רכש מרכזי יחיד, בכפוף לביצוע שינויים מרחיקי לכת בהתנהלות החברה והטלת פיקוח עליה.

דו"ח ועדת הבדיקה שמינה משרד הבריאות בעניין חברת "שראל"

מכתב ששיגר מנכ"ל משרד הבריאות למשנה ליועץ המשפטי בעניין חברת "שראל"

נושאים קשורים:  חדשות,  חברת שראל,  משרד הבריאות,  החשבת הכללית באוצר,  מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב
תגובות