סרטן שד

בדיקות ממוגרפיה קשורות להפחתה משמעותית במקרי סרטן שד באוכלוסייה

על רקע המחלוקת בשנים האחרונות בנוגע לנחיצותן של הבדיקות, תדירותן ושיעור אבחון היתר, מצא מחקר מקיף כי בדיקות ממוגרפיה אוניברסליות פעם בשנתיים הורידו משמעותית את את התמותה מסרטן שד, בהשוואה לבדיקות קליניות או לממוגרפיה רק לנשים עם גורמי סיכון

12.04.2016, 09:03
תוצאות ממוגרפיה, סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

אסטרטגיות שונות לבדיקות סקר לסרטן השד זמינות היום, אבל טרם נבדקו בפירוט מספק. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את היתרונות והנזקים של ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון ושל ממוגרפיה אוניברסלית, בהשוואה לבדיקות שד קליניות שנתיות.

המחקר, מסוג מחקר עוקבה, השווה היארעות של סרטן השד דרגה 2 ומעלה, ותמותה מהמחלה, בין שלוש אסטרטגיות לבדיקות סקר, עם התאמה לנטייה (Prospensity score) עבור המשתתפות בסקר על בסיס גורמי סיכון. בנוסף, בוצעה השוואה לשיעור זיהוי יתר (Overdetection). המחקר נערך בין השנים 1999 ל-2009 וכלל נשים אסימפטומטיות שביצעו בדיקות סקר בקהילה או ממוגרפיה בבתי החולים.

בדיקות ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון או אוניברסליות לא הביאו לעלייה משמעותית באבחון יתר של סרטן השד, לעומת בדיקות קליניות

ההתערבויות היו ממוגרפיה דו-שנתית על בסיס גורמי סיכון, ממוגרפיה דו-שנתית אוניברסלית ובדיקות שד קליניות שנתיות. התוצאים הראשוניים שנמדדו היו שיעור הגילוי, שיעור סרטן השד דרגה 2 ומעלה, תמותה מסרטן השד ואבחון יתר.

סך של 1,429,890 נשים אסימפטומטיות השתתפו במחקר. שיעור הגילוי היה גבוה ביותר בזרוע הממוגרפיה הדו-שנתית האוניברסלית (4.86 - prevalent screen per 1000י ; 2.98 - subsequent screens per 1000), לאחר מכן ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון (2.80; 2.77, בהתאמה), והנמוך ביותר עבור בדיקה קלינית שנתית (0.97; 0.70, בהתאמה).

ממוגרפיה דו-שנתית אוניברסלית, בהשוואה לבדיקות קליניות שנתיות, היתה קשורה עם 41% הפחתה בתמותה (Risk rationי0.59; 95%CIי 0.48-0.73) ו-30% הפחתה בשיעור סרטן השד דרגה 2 ומעלה (RRי0.70; 95%CIי 0.66-0.74).

בדיקות ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון היו קשורות בהפחתה של 8% בסרטן השד דרגה 2 ומעלה (RRי0.92; 95%CIי0.86-0.99), אבל לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית עם ירידה בתמותה. הערכה של אבחון-יתר לא היתה שונה בבדיקות ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון, בהשוואה לבדיקות קליניות שנתיות, אך גבוהה ב-13% בבדיקות ממוגרפיה דו-שנתית אוניברסליות.

מסקנת החוקרים היתה, שעבור כלל האוכלוסייה בדיקות ממוגרפיה דו-שנתיות אוניברסליות הסתיימו בהפחתה משמעותית בתמותה מסרטן השד, בהשוואה לבדיקות קליניות שנתיות. זאת, בעוד שבדיקות ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון הסתיימו בתועלת צנועה יותר.

בהשוואה לבדיקות קליניות שנתיות, בדיקות ממוגרפיה על בסיס גורמי סיכון או בדיקות ממוגרפיה אוניברסליות לא הביאו לעלייה משמעותית באבחון יתר של סרטן השד.

מקור:
Yen, A.M.F., Tsau, H.S., Fann, J.C.Y., Chen, S.L.S., Chiu, S.Y.H., Lee, Y.C., Pan, S.L., Chiu, H.M., Kuo, W.H., Chang, K.J. and Wu, Y.Y., 2016. Population-Based Breast Cancer Screening With Risk-Based and Universal Mammography Screening Compared With Clinical Breast Examination: A Propensity Score Analysis of 1 429 890 Taiwanese Women. JAMA oncology.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  ממוגרפיה,  בדיקות סקר,  גורמי סיכון,  בדיקת שד קלינית,  מחלוקת מדעית,  מחקרים
תגובות