מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את האסימטריה בשמיעה בקרב עובדי תעשייה סינים ולחקור את ההשפעות של חשיפה לרעש, מגדר וספי השמיעה הממוצעים בשתי האוזניים על אסימטריה בשמיעה.

החוקרים בדקו בשנית נתונים שנאספו מעובדי תעשייה סינים במסגרת מחקר חתך. מבין 1,388 נבדקים, 266 ענו לקריטריון ההכללה של מחקר זה. כל הנבדקים עברו בדיקה גופנית ובדיקת שמיעה ומילאו שאלון בריאות. מבחני חי ו-t בוצעו על מנת לבחון את ההבדלים שבין נבדקים עם אובדן שמיעה סימטרי לנבדקים עם אובדן שמיעה אסימטרי.

131 נבדקים (49.2%) היו עם הבדלים של 15 דציבלים או יותר בתדירות אחת לפחות בסף השמיעה בין שתי האוזניים, אך ללא מובהקות סטטיסטית בין אוזן ימין לאוזן שמאל. נבדקים עם אובדן שמיעה אסימטרי לא נחשפו לרמות מצטברות גבוהות יותר של רעש (מבחן t = 0.522, p=0.602), ולא נמצא קשר מינון-תגובה בין אסימטריה לרמות רעש מצטברות (מבחן חי = 6.502, p=0.165).

גברים נטו פי 1.849 לאסימטריה בשמיעה בהשוואה לנשים (95% רווח בר סמך 1.051-3.253). בקרב עובדים עם ספי שמיעה גבוהים יותר בתדירות גבוהה, אסימטריה בשמיעה היתה נפוצה יותר פי 1.024 בהשוואה לעובדים עם ספי שמיעה נמוכים בתדירות גבוהה (95% רווח בר סמך 1.004-1.044).

תוצאות המחקר מציעות, כי חשיפה לרעש במהלך העבודה תורמת רק במעט לאסימטריה בשמיעה, בעוד שלמין ולספי השמיעה הממוצעים של האוזניים יש השפעות מובהקות על אסימטריה בשמיעה. לא נמצאו ראיות שהשמיעה באוזניים שמאליות גרועה מזו שבאוזניים ימניות.

מקור:
Wang, Xiaoxiao; Li, Nan; Zeng, Lin; Tao, Liyuan; Zhang, Hua; Yang, Qiuling; Qiu, Wei; Zhu, Liangliang; Zhao, Yiming Asymmetric Hearing Loss in Chinese Workers Exposed to Complex Noise
Ear Hear. 2016 Mar-Apr;37(2):189-93. doi: 10.1097/AUD.0000000000000236