חדשות

סוכם: 75 מיליון שקל למענקים לרופאים בפריפריה ובמקצועות במצוקת כוח אדם גם השנה

משרדי האוצר והבריאות הודיעו כי יקציבו את הסכום "לפנים משורת הדין", לאחר שהתקציב המקורי למענקים שהושגו לאחר מאבק הרופאים הגדול שהובילה הר"י ב-2011 תם לאחר ארבע שנים; המשרד פירסם את הקריטריונים המלאים ורשימת המקצועות המוגדרים במצוקת כוח אדם

יו"ר הר"י ד"ר ליאוניד אידלמן בהפגנה בתקופת מאבק הרופאים (צילום: יח"צ הר"י)
יו"ר הר"י ד"ר ליאוניד אידלמן בהפגנה בתקופת מאבק הרופאים (צילום: יח"צ הר"י)

שרי הבריאות והאוצר החליטו להקצות 75 מיליון שקלים למענקים לרופאים לשנת 2016. מסגרת עלות המענקים הרב-שנתית עליה סוכם לאחר המאבק הממושך שניהלה הר"י בקיץ 2011 נוצלה במלואה בתוך ארבע שנים, ולפיכך נדרשה עתה התוספת שעליה סיכמו שני השרים - המוגדרת כ"לפנים משורת הדין".

המענקים מיועדים לחיזוק הרפואה בפריפריה ולחיזוק מקצועות במצוקת או בחסר כוח-אדם. הם יחולקו למומחים שיעברו ממרכז הארץ כדי לעבוד בפריפריה, למתמחים שיתחילו את ההתמחות במקצועות במצוקה במרכז ובפריפריה, ולמתמחים בפריפריה שיתחילו התמחות במקצועות שיוגדרו על-ידי מנהלי בתי חולים כמקצועות בחסר כח-אדם. בנוסף, יחולקו מענקים חריגים בהתאם לצרכי המערכת, שייקבעו בוועדת חריגים.

בחוזר שהופץ בשבוע שעבר על-ידי משרד האוצר למנהלי כל בתי החולים בארץ - ממשלתיים, פסיכיאטריים, גריאטריים, בתיה"ח של "כללית", "הדסה", "שערי צדק", בתי החולים בנצרת - ולמנכ"לי קופות החולים, עם העתקים לאישים שונים, ביניהם יו"ר ההסתדרות הרפואית, פורטו המועדים להגשת הבקשות למענקים לשנת 2016, גובה המענקים ובאילו קטגוריות יוענקו.

רופא שעבד פחות משנתיים לאחר קבלת המענק והעסקתו הסתיימה מכל סיבה שיא יחויב להחזיר את מלוא הסכום שכבר קיבל.

עשרה המקצועות במצוקה בבתי חולים במרכז ובפריפריה המזכים רופאים במענקים לשנת 2016 הם: פתולוגיה, רפואה משפטית ושיקום (שלושתם בהתמחות בסיס); גריאטריה (התמחות בסיס והתמחות על); המטו-אונקולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים, נאונטולוגיה,, כירורגיית ילדים, רפואה גרעינית ורדיותרפיה (כל אלו בהתמחות על בלבד).

לגבי רדיותרפיה נקבע, שמדובר במתמחים באונקולוגיה שעברו בהצלחה שלב א' בהתמחות ב-2016 ויצהירו בפני מנהל המחלקה על כוונתם להתמחות במסלול הרדיותרפיה. 50% מהמענק יינתן לאחר שיעברו בהצלחה בחינת שלב ב' בתחום הזה ועוד 50% רק כעבור שנתיים לאחר מכן.

ארבעה מקצועות הוגדרו לזיכוי במענק במצוקה בפריפריה בלבד: רפואה דחופה (התמחות בסיסית והתמחות על); רפואת משפחה, בריאות הציבור ואונקולוגיה (שלושתם בהתמחות בסיס). המענק במקצועות אלו בפריפריה מותנה בעבודה במשרה מלאה בפועל בלבד.

בתי החולים שנכללים במסגרת מענקי מקצוע במצוקה בפריפריה הם: העמק בעפולה, סורוקה, בית החולים בנהרייה, מרכז הבריאות בקרית שמונה, המרכז לבריאות הנפש בבאר-שבע, זיו, פורייה, ברזילי, יוספטל, המרכז לבריאות הנפש מזרע, מרכז הבריאות בבקה-אל-גרבייה, מרכז בריאות הנפש "לב השרון", המרכז הגריאטרי פרדס-חנה ושלושה בתי החולים בנצרת.

עוד נקבע, כי המענק לרופא המתמחה ברפואת משפחה בפריפריה יינתן על ביצוע כלל ההתמחות בפריפריה לרבות תקופת ההתמחות בבתי החולים הפריפריאליים, כאשר קופות החולים התחייבו לשבץ מתמחים בתחום הזה הנמצאים במסלול פריפריה במרפאות ובבתי החולים הנכללים ברשימה זאת במשך כל תקופת ההתמחות.

כן קובע חזור משרד האוצר כי מענקי התמחות בסיס הם רק לרופאים שפתחו פנקס התמחות בסיס ב-2016 והחלו בשנה זו את ההתמחות, ולא עברו עדיין 5 שנים מתום הסטאז'. עתודאים שיסיימו את השירות הצבאי ופתחו במהלך 2016 פנקס התמחות באחד מהמקצועות שפורטו לעיל יהיו אף הם זכאים להגשת בקשה למענק. אישור הבקשה למענק מותנה בכך שהחל ממועד תחילת ההתמחות הרופא לא עבר ממקצוע מצוקה אחד למקצוע במצוקה אחר וגם שלא עבר מבית חולים פריפריאלי אחד לאחר בפריפריה.

לגבי גובה המענק לרופא במצוקה בבית חולים, אם מדובר בבית חולים במרכז הארץ - 130 אלף שקל בהתמחות בסיס, 120 אלף שקל בהתמחות על. מענק התמחות בסיס בפריפריה באותם מקצועות שהוגדרו כמקצועות במצוקה עמוד על 216 אלף שקל, ובהתמחות-על בפריפריה - 200 אלף שקל. גובה המענק בהתמחות על ברפואה דחופה בפריפריה בלבד - 200 אלף שקל.

המענקים למתמחים בהתמחות-בסיסית יינתנו לרופאים הזכאים בשלוש פעימות: הראשונה (33% מגובה המענק) בתום שנה מתחילת ההתמחות ובכפוף להמלצת מנהל המחלקה; השנייה (33% מגובה המענק) לאחר שהרופא עבר בהצלחה בחינה שלב א'; השלישית (34% מגובה המענק) לאחר שעבר בהצלחה בחינת שלב ב' והציג תעודת מומחיות.

המענק בהתמחות-על יינתן בשתי פעימות: הראשונה (66% מגובה המענק) בתום שנה מתחילת ההתמחות ולאחר קבלת המלצה ממנהל המחלקה; השנייה (34% מגובה המענק) עם קבלת תעודת מומחה בהתמחות-על.

לגבי מענק במקצועות בחסר בבתי החולים בפריפריה, מפרט החוזר, כי 9 מענקים יוענקו השנה לרופאים מתמחים בסורוקה; 6 בכל אחד משלושה בתי החולים הבאים: העמק, ברזילי ונהריה; 5 בכל אחד מהשניים: פורייה וזיו; ו-2 מענקים לבתי החולים בנצרת. בכל אלו גובה מענק בהתמחות בסיס יעמוד על 216 אלף שקל ובהתמחות-על - 200 אלף שקל.

מומחים הזכאים למענק בפריפריה יהיו מי שלא עבד בפריפריה בשנתיים האחרונות, מועסק במשרה מלאה בפועל, התחייב לעבוד 6 שנים באותו בית חולים ו"אופק השירות”שלו עד פרישתו לא יפחת מעשר שנים".

כמו כן פורטו גובה המענקים למנהלי מחלקות (או מכונים ויחידות) במעמד של מומחה – 500 אלף שקל כל מענק – והוקצו לשם כך 9 מענקים שיחולקו השנה בסורוקה, 6 בכל אחד משלושה בתי החולים הבאים העמק, נהרייה וברזילי, 5 בכל אחד מהבאים: פורייה וזיו, 3 בבתי החולים בנצרת ו-2 ביוספטל באילת. עם זאת ועדת מענקים תהיה רשאית במקרים מיוחדים וחריגים לאשר הגדלת כל מענק עבור מנהלים אלו ב-20%.

גם כאן המענק יינתן בשלוש פעימות: הראשונה (33% מגובהו) בתום שנה ממועד החתימה על כתב ההתחייבות; השנייה (33%) בתום שנתיים מאותה חתימה והשלישית (34% מגובה המענק) בתום 3 שנים.

ועדת החריגים תדון בהעמדת מענקים במקרים מיוחדים ובין השאר גם לחיזוק בתי החולים הפסיכיאטריים, שבהם אין ביקוש להתמחות או שקיים צורך בשימור רופאים על פי צרכי המערכת. החוזר גם מפרט את הרכבה השמי של ועדת החריגים הכוללת רק נציגים ממשרדי האוצר והבריאות כאשר לנציגי המעסיקים הנוספים (כללית או הדסה) אין מעמד חבר בוועדה.

רופא שעבד פחות משנתיים לאחר קבלת המענק והעסקתו הסתיימה מכל סיבה שיא יחויב להחזיר את מלוא הסכום שכבר קיבל. סיום העסקה כולל גם זה שיזם הרופא עצמו ולא רק מעסיקו. רופא שקיבל מענק מלא או חלקו ויעבור לעבוד במהלך ההתחייבות למעסיק אחר ועודנו עומד בכללי הזכאות - תיערך לגביו התחשבנות בין המעסיקים הרלבנטיים והוא לא יידרש להחזיר את המענק.

עוד נקבע, כי המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון לשם חישובי ערך יום, בסיס לחישוב תוספות אחוזיות, חישוב בסיס לפיצויי פיטורים או לעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית ולהפרשות לקרן השתלמות. כן לא יושלם כפל מענקים, לרופא שקיבל מענק דומה בעבר.

המועד האחרון להגשת הבקשה למענק עבור 2016 עבור מתמחה או מומחה הוא 31 במארס 2017 ולגבי רופאים ב"כללית" ובתי החולים שלה - 15 באפריל 2017.

להורדת חוזר משרד הבריאות המלא לחצו כאן

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  משרד האוצר,  הר"י,  מאבק הרופאים,  מענקים,  פריפריה,  מצוקת כוח אדם,  בתי החולים
תגובות
 
04.04.2016, 19:13

ולמי (שוב) לא נשאר ? (תשובה: גריאטריה ושיקום בקהילה)

אנונימי/ת
05.04.2016, 12:47

לסיעוד בפריפריה...! כרגיל....

אנונימי/ת
04.04.2016, 23:26

בלבול מוח מוחלט. לא שמעתי בשום מדינה אחרת על כל מיני פעלולים כספיים כאלה. רק שמעי על משכורות נורמליות. ומנהלים שלא אבדו את הקשר עם המציאות הכלכלית.

אנונימי/ת
05.04.2016, 12:45

נאמר כי גם מקצועות בחסר- יקבלו מענה. מה בנוגע לתגבור הסיעוד בבריאות הציבור? כדי לשפר תוצאות הענות? מניעה? בקרב משפחות שמתקשות להגיע בשל משתנים דמוגרפים , גאוגרפים וסוציואקונומיים? תוצאות הרווחה שלנו לכאורה בהשוואה למקומות אחרים - מוטעים... כיוון שנתוני מדדי הבריאות מראים בדיוק הפוך לכך... כדי לשפרם אנו זקוקים לכוח סיעודי, תקנים כהעדפה מתקנת לפריפריה הצפונית!