מחקרים

חוסמי בטא משפרים הישרדות מטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על כרונית

בניגוד למחלות כבד אחרות, חוסמי בטא לא בררניים הביאו למחלה קלה יותר ושיפרו את שיעורי ההישרדות של מטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על כרונית

10.03.2016, 06:09
חסמי בטא וסטטינים (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים קודמים הראו, כי חוסמי בטא לא בררניים (Non-selective beta blockersי- NSBBs) מביאים לתוצאים גרועים בקרב מטופלים עם מיימת (ascites) עמידה, דלקת כבד אלכוהולית (alcoholic hepatitis) ודלקת צפק חיידקית ספונטנית (spontaneous bacterial peritonitis), אשר הביאו רופאים לעצור את הטיפול התרופתי במקרים אלו.

אי ספיקת כבד חריפה על כרונית (Acute-on-chronic liver failure) מאופיינת בדלקת מערכתית ושיעורי תמותה גבוהים. מאחר ול-NSBBs יש השפעות חיוביות על תנועתיות וחדירות (permeability) המעיים, כמו גם על דלקת מערכתית, מחקר זה בחן אם שימוש מתמשך ב-NSBBs מפחית את שיעורי התמותה תוך 28 ימים של מטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על כרונית.

במחקר התצפית הפרוספקטיבי CANONIC השתתפו 349 מטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על כרונית, אשר התאשפזו בבית חולים עקב החמרה חריפה של שחמת הכבד (cirrhosis). תועדו נתונים לגבי שימוש ב-NSBBs, סוג התרופה והמינון. מאפייני המטופלים בעת גיוסם למחקר, אשר נקשרו באופן מובהק לטיפול התרופתי ולתמותה, נבחנו כמשתנים מתערבים (confounders), כדי לבצע התאמה להשפעת הטיפול התרופתי. החוקרים השתמשו במודל של רגרסיה לוגיסטית לחישוב ההערכות.

164 (47%) מטופלים נטלו NSBBs, בעוד ש-185 מטופלים לא השתמשו בתרופות מסוג זה. בעת ההתייצגות, ציוני מדד CLIF-Cי ACLF (מדד פרוגנוסטי להערכת מאושפזים עם שחמת הסובלים מאי-ספיקה חריפה) היו דומים, אך יותר מטופלים שהשתמשו ב-NSBBs היו עם רמות קלות יותר של אי ספיקת כבד חריפה על כרונית (p = 0.047). מצבם של מטופלים רבים יותר מקבוצה זו השתפר.

שיעורי התמותה עמדו על 24.4% מבין המטופלים שנטלו NSBBsי (n=40), לעומת 34.1% מבין המטופלים שלא נטלו NSBBsע (n=63) (הערכת ירידה בסיכון: 0.596, 95% רווח בר סמך 0.361-0.985, p = 0.0436). שיפור זה בהישרדות נקשר לספירה נמוכה יותר, באופן מובהק, של תאי דם לבנים (NSBBי: 8.5 [5.8]; אי-שימוש ב--NSBBי: 10.8 [6.6], p = 0.002). לא נצפה שיפור בשיעורי ההישרדות בטווח הארוך.

מחקר זה הראה לראשונה, כי טיפול ממושך ב NSBBs בקרב מטופלים עם שחמת הינו בטוח ואף מפחית את הסיכון למוות, במקרה והמטופלים מפתחים אי ספיקת כבד חריפה על כרונית. החוקרים מדגישים, כי יש לשקול בזהירות את הפסקת הטיפול ב-NSBB בקרב מטופלים המאובחנים עם שחמת.

מקור:
Rajeshwar P. Mookerjee, Marco Pavesi, Karen Louise Thomsen, Gautam Mehta, Jane Macnaughtan, Flemming Bendtsen, Minneke Coenraad, Jan Sperl, Pere Gines, Richard Moreau, Vicente Arroyo, Rajiv Jalan, CANONIC Study Investigators of the EASL-CLIF Consortium; Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure; Journal of hepatology, March 2016Volume 64, Issue 3, Pages 574–582

http://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(15)00717-5/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסמי בטא לא בררניים,  Non-selective beta blockers,  מיימת,  ascites,  דלקת כבד אלכוהולית,  alcoholic hepatitis,  דלקת צפק חיידקית ספונטנית,  bacterial peritonitis,  אי ספיקת כבד,  liver failure,  אי ספיקת כבד חריפה על כרונית,  מחקר CANONIC,  שחמת,  cirrhosis,  ספירת תאי דם לבנים
תגובות