ועדת האתיקה

משולחנה של ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה: יחסי מין בין רופא למטופל

מדי חודש תביא ועדת האתיקה החדשה של האיגוד עניין מרכזי חדש לדיון באתר האיגוד. להלן הנושא הראשון

psychiatrist and patient (אילוסטרציה: shutterstock)

לאחרונה הוקמה מחדש ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל. הוועדה הוקמה בהנחיית יושב הראש של האיגוד, פרופ' חיים בלמקר, והוועד המרכזי החדש, וזאת על פי תקנון האיגוד. ועדת האתיקה הינה חלק בלתי נפרד מהאיגוד, ואמורה לטפל בסוגיות אתיות מקצועיות בפסיכיאטריה.

הועדה מתבססת בעבודתה על הקודים האתיים של ההסתדרות הרפואית (הר"י) ותקנוניה, על הנחיות לשכת האתיקה של הר"י, וכן על הקודים האתיים של ארגונים בינלאומיים ברפואה ובפסיכיאטריה.

חברי הועדה החדשה הם: פרופ' ישראל שטראוס (יו''ר), ד"ר סימונה נאור, ד"ר חנוך מיודובניק, ד"ר איגור ברש, ד"ר עזגד גולד, ד"ר עידו לוריא וד"ר קורנליוס גרופ. פרופ' שטראוס, ד"ר נאור וד"ר מיודובניק הינם גם חברי לשכת אתיקה של הר''י.

בפגישת ההקמה הוחלט על מספר יוזמות חדשות למשך הקדנציה החדשה של הועדה, כולל פרסום בניוזלטר החדש באתר האינטרנט של האיגוד: בכל חודש יושם דגש על עניין מרכזי או על מקרה לדוגמה הרלבנטי לסוגיות אתיקה במקצוע. החודש הוחלט על ידי הועדה לרענן את כללי האתיקה בנוגע ליחסי מין בין רופא למטופל (פורסם ע''י הר''י באוגוסט 2002, עם עדכון ב-2014):
 

יחסי מין בין רופא למטופל

  • קשר מיני בין רופא ובין מטופל הנמצא בטיפולו אינו אתי ועלול לגרום נזק למטופל, ולפיכך הוא אסור.
  • קשר מיני בין רופא ובין מטופל שהיה בטיפולו עלול אף הוא להיות לא אתי ולגרום נזק למטופל. נדרשת אפוא תקופת צינון של שנה לפחות לפני קיום קשר מיני בין רופא ובין מטופל שהיה בטיפולו. אם מדובר במטופל פסיכיאטרי, תימשך תקופת האיסור שלוש שנים לפחות.
  • קשר מיני בין רופא ובין מטופל שהיה בטיפולו אינו אתי בכל עת, אם במהלכו הרופא מנצל לרעה אמון, מידע, רגש או השפעה שנרכשו במהלך הקשר המקצועי שהיה לו עם אותו מטופל.
  • לפני קיום קשר רומנטי או מיני בין רופא ובין מטופל שהיה בטיפולו, על הרופא לשקול השפעה שלילית אפשרית של קשר כזה על מצבו הנפשי של המטופל. במקרה של ספק מומלץ כי הרופא יתייעץ עם אחד מעמיתיו.
  • נודע לרופא על קיום קשר מיני, כאמור לעיל, בין מטופל הנמצא עתה בטיפולו ובין רופא אחר, חובה עליו לדווח על כך לרשות המוסמכת, בכפוף לקבלת הסכמת המטופל לגילוי זה. על הרופא לעודד את המטופל לדווח בעצמו על הקשר המיני שהתקיים עם הרופא האחר.
נושאים קשורים:  ועדת האתיקה,  אתיקה,  הודעות הוועד
תגובות