מחקרים

אין יתרון להמתנה ממושכת לכניסה להריון אחרי אובדן הריון מוקדם

מחקר שבדק מועדי כניסה להריון לאחר אובדן הריון קודם לא מצא עדות פיזיולוגית לכך שיש לדחות את ניסיון הכניסה להריון; זוגות שהמתינו פחות משלושה חודשים היו בעלי סיכוי גבוה יותר ללידה מוצלחת

29.02.2016, 09:19
בדיקת הריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה לבחון זוגות שהמתינו פרקי זמן שונים החל מתאריך אובדן הריונם האחרון ועד הרגע בו ניסו להיכנס שוב להריון, ולהשוות בין זמן זה לבין הסיכוי ללידה מוצלחת.

החוקרים ביצעו ניתוח שניוני של נתונים ממחקר EAGRי (Effects of Aspirin in Gestation and Reproductionי). 1,083 נשים בגילאי 40-18 שעברו אובדן הריון אחד או שניים, ושהריונן האחרון לא היה הריון חוץ-רחמי או הריון מולארי, נכללו בניתוח הנתונים. בוצע מעקב אקטיבי אחר המשתתפות במשך תקופה של שישה מחזורים, ובנשים שנכנסו להריון עד לסיום ההיריון.

המחקר מצא, כי זוגות שהמתינו תקופה של 3-0 חודשים היו בעלי סיכוי גבוה יותר ללידת חי בהשוואה לזוגות שהמתינו תקופה יותר ארוכה משלושה חודשים

החוקרים חישבו את תקופת ההמתנה כמועד בו בוצע ניסיון להיכנס להריון, פחות המועד בו היה אובדן ההיריון האחרון. הזמן עד ההיריון הוגדר כזמן מתחילת הניסיון להיכנס להריון ועד ההתעברות. בוצעו מודלי Cox שונים להערכת יחס הסיכויים (odds ratios) ללידת חי במחזור יחיד (fecundability) המתוקננים לגיל, גזע, אינדקס מסת גוף (BMI), רמת השכלה ותת-פוריות (subfertility).

למרות שתקופת ההמתנה הוערכה לפני ביצוע החלוקה האקראית של המחקר ולכן לא צפוי היה שיהיה קשר לטיפול שניתן, בוצעה הערכה של השפעת הטיפול באספירין על ידי תקנון נוסף, זאת בהתחשב בכך שמחקרים קודמים הראו כי מינון נמוך של אספירין הינו מנבא של הזמן עד לכניסה להריון.

המחקר מצא, כי זוגות שהמתינו תקופה של 3-0 חודשים (n=765י [76.7%]), בהשוואה לזוגות שהמתינו תקופה יותר ארוכה משלושה חודשים (n=233 י[23.4%]), היו בעלי סיכוי גבוה יותר ללידת חי (53.2% בהשוואה ל-36.1%). תקופת המתנה קצרה משמעותית הובילה ללידת חי (בחציון [טווח בין רבעונים] של חמישה מחזורים [שלושה, שמונה] יחס הסיכויים המתוקנן ללידת חי במחזור יחיד היה 1.71 [רווח סמך 95%: 2.25-1.30]).

תקנון נוסף לטיפול באספירין במינון נמוך לא שינה את ההערכה במידה ניכרת.

החוקרים מסכמים כי תוצאות מחקר זה תומכים בהשערה כי אין עדות פיזיולוגית לכך שיש לדחות את ניסיון הכניסה להריון לאחר אובדן הריון מוקדם.

מקור:
Schliep, K. C., Mitchell, E. M., Mumford, S. L., Radin, R. G., Zarek, S. M., Sjaarda, L., & Schisterman, E. F. (2016). Trying to Conceive After an Early Pregnancy Loss: An Assessment on How Long Couples Should Wait. Obstetrics & Gynecology. 127(2), 204–212, DOI: 10.1097/AOG.0000000000001159

נושאים קשורים:  מחקרים,  אובדן הריון,  לידת חי,  זמן ההמתנה עד כניסה להריון,  אספירין במינון נמוך
תגובות