6min

פרופ' שלומי מטצקי - מחלת לב כלילית - הסיכון שאינו נגמר

נושאים קשורים:  6min,  אוטם שריר הלב,  אירוע כלילי חוזר,  לב,  CV mortality,  CV,  APOLLO study,  אירוע קרדיווסקולרי