הודעות הוועד

תנחומים לפרופ' מרק קלרפילד ובני משפחתו על מות אמו

האיגוד הגריאטרי משתתף בצערם של פרופ' מרק קלרפילד ובני משפחתו על מות אמו ומביע את תנחומיו

האיגוד הגריאטרי משתתף בצערם של פרופ' מרק קלרפילד ובני משפחתו על מות אמו ומביע את תנחומיו

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות