לחברי החברה הישראלית לחקר השינה שלום רב,

במסגרת כנס החברה שיתקיים במכללה האקדמית תל אביב-יפו בתאריך 24.2.16 תתקיימנה בחירות ליו"ר, 2 חברי וועד (שיכהנו כמזכיר וגזבר), מנכ"ל/יו"ר ומרכז ועד.

עקב מספר מועמדים החופף למספר התפקידים, תערכנה הבחירות באופן של הצבעה גלויה (תוך אפשרות להתנגד).

מצ"ב לנוחיותכם רשימת המועמדים.

להלן רשימת המועמדים:

ליו"ר : ד"ר ריבה טאומן
לוועד (שיכהנו כמזכיר וגזבר): ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג

מנכ"ל/יו"ר: פרופ' אשר טל

מרכז ועד: ד"ר משה לאודן

ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית.

בברכה,
חברי ועדת הבחירות
פרופ' אורנה צישנסקי– יו"ר
ד"ר אילנה הירסטון
גב' רחל אפשטיין