מחקרים

לחץ דם והקשר לתוצאות כלייתיות במחלת כליות סוכרתית עם פרוטאינוריה

מחקר מצא, כי כי לחץ דם סיסטולי ממוצע השווה או גבוה מ-140 מ"מ כספית, ולחץ דם דיאסטולי ממוצע השווה או גבוה מ-80 מ"מ כספית, קשורים בתוצאות כלייתיות גרועות יותר

25.01.2016, 23:19
מחלת כליות, דיאליזה (צילום: אילוסטרציה)

מחלת כליות סוכרתית (הידועה גם כנפרופתיה סוכרתית) עם פרוטאינוריה (חלבון בשתן) לעתים קרובות מתקדמת למחלת כליות סופנית (ESRD -End Stage Renal Disease).

בקרה על לחץ הדם מעכבת את ההתקדמות, אך לא ברור מה הוא לחץ הדם האופטימלי המשפר את התוצאות. מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין לחץ דם לתוצאות כלייתיות במחלת כליות סוכרתית עם פרוטאינוריה.

נתונים על לחץ הדם של כל 1,448 המטופלים שהשתתפו במחקר Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes, נכללו בניתוח ההמשך (post hoc). חושב הקשר בין ממוצע לחץ הדם תחת טיפול לבין התוצאים העיקריים (ירידה בקצה סינון פקעתי מוערך [eGFR], מחלת כליות סופנית, או מוות), תוצאים כלייתיים (ירידה בקצב סינון פקעתי מוערך או מחלת כליות סופנית), שיעור הירידה בקצב הסינון הפקעתי המוערך ותמותה.

זמן החציון של תקופת המעקב (אחוזון 25, אחזון 75) היה 2.2 (1.2, 3.0). ניתוח הנתונים כלל בסך הכול 284 תוצאים עיקריים. בניתוח חד משתני, הן לחץ הדם הסיסטולי הממוצע והן לחץ הדם הדיאסטולי הממוצע היו קשורים באופן חזק (p<0.001) לתוצאים העיקריים.

לאחר תקנון רב משתני, הסיכון לפתח את אחד התוצאים העיקריים היה גבוה יותר ככל שלחץ הדם הסיסטולי עלה בהדרגה מערך הנמוך מ-120 מ"מ כספית לערך השווה או גבוה מ-150 מ"מ כספית (p=0.02), עם יחס סיכונים (hazard ratio) מובהק בהשוואה בין ערכי לחץ דם של 149-140 מ"מ כספית ל-129-120 מ"מ כספית (1.51 [1.06, 2.15]; p=0.02).

כמו כן, נמצא קשר מובהק בין ממוצע לחץ הדם הדיאסטולי לבין הסיכון לפתח את התוצאים העיקריים (p<0.01), כאשר יחס הסיכונים היה גבוה יותר כאשר ממוצע לחץ הדם הדיאסטולי היה 89-80 מ"מ כספית בהשוואה ל-79-70 מ"מ כספית (1.54 [1.05, 2.25]; p=0.03).

בנוסף, נצפתה מגמה חזקה כאשר לחץ הדם הדיאסטולי הממוצע היה נמוך מ-60 מ"מ כספית. הקשר בין לחץ הדם ובין תוצאים כלייתיים, כמו גם קצב סינון פקעתי מוערך, היו דומים לקשרים שנמצאו בין לחץ הדם לתוצאים העיקריים. עם זאת, לא נמצא קשר בין תמותה לבין לחץ הדם, ככל הנראה בשל המספר הנמוך של מקרי התמותה שתועדו בקבוצה הנחקרת.

החוקרים מסכמים, כי במטופלים עם מחלת כליות סוכרתית עם פרוטאינוריה, לחץ דם סיסטולי ממוצע השווה או גבוה מ-140 מ"מ כספית, ולחץ דם דיאסטולי ממוצע השווה או גבוה מ-80 מ"מ כספית, היו קשורים בתוצאות כלייתיות גרועות יותר.

מקור:
Leehey, D. J., Zhang, J. H., Emanuele, N. V., Whaley-Connell, A., Palevsky, P. M., Reilly, R. F., . . . Fried, L. F. (2015). BP and Renal Outcomes in Diabetic Kidney Disease: The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes Trial. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 10(12), 2159-2169. doi: 10.2215/cjn.02850315

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  מחלה כלית סוכרתית [נפרופתיה סוכרתית],  לחץ דם,  פרוטאינוריה,  מחלת כליות סופנית,  קצת סינון פקעתי מוערך
תגובות