שחקני כדורגל סובלים לרוב מתסמינים במפרק הירך ובמפשעה, ופציעה קודמת במפשעה מגבירה את הסיכון להישנותם. ירידה בטווח התנועה של מפרק הירך קשורה לכאבים במפרק הירך ובמפשעה ולעיוות במפגש הירך עם האצטבולום (cam deformity).

המחקר הנוכחי הוא הראשון שבחן את הקשר שבין תסמינים במפרק הירך ובמפשעה לטווח התנועה של מפרק הירך. כמו כן, נבחן הקשר שבין עיוות במפגש הירך עם האצטבולום לבין טווח התנועה של מפרק הירך, וההשפעה על עיוות במפגש הירך עם האצטבולום על הקשר שבין תסמינים במפרק הירך ובמפשעה לטווח התנועה של מפרק הירך.

בוצע מחקר חתך עם ראיות בדרגה 3. החוקרים השתמשו במידע מבדיקות סקר עונתיות של שני מועדוני כדורגל מקצועיים. תסמינים במפרק הירך ובמפשעה כללו כאבים בהווה במפרק הירך או במפשעה, ציון בסולם HAGOSי (Copenhagen Hip and Groin Outcome Score) ופציעות קודמות במפרק הירך ובמפשעה שהובילו לאובדן זמן.

טווח התנועה במפרק הירך נמדד עבור סיבוב פנימי, סיבוב חיצוני וסיבוב מלא של הירך בשכיבה מלאה על הגב (supine), ובוצעה בדיקת נפילת ברך לצד (bent knee fall out – BKFO). עיוות במפגש הירך עם האצטבולום הוגדר כזווית אלפא הגדולה מ-60° בצילום אגן קדמי-אחורי ובצילום לטרלי בתנוחת צפרדע (frog-leg).

60 שחקני כדורגל (גיל ממוצע: 23.1 ± 4.2) השתתפו במחקר, וכולם היו ללא פציעות בעת ביצוע הבדיקות. כאב בהווה במפרק הירך ובמפשעה לא היה קשור לטווח התנועה במפרק הירך. 12 השחקנים שהיו ברבעון הנמוך ביותר בציוני HAGOS, כלומר אלו עם התסמינים הרבים ביותר, היו עם טווח תנועה צר יותר, בהשוואה ל-29 השחקנים שהיו ברבעון העליון, בסיבוב חיצוני של הירך (23.9° ± 8.7° לעומת 28.9° ± 7.8°, P = 0.036) ובסיבוב מלא (58.2° ± 13.5° לעומת 65.6° ± 11.8°, P = 0.047).

לא נמצאו הבדלים בבדיקת נפילת ברך לצד (P = 0.417). מפרקי הירך של שחקנים עם פציעה קודמת במפרק הירך ובמפשעה היו עם טווחי תנועה צרים יותר, בהשוואה לשחקנים ללא פציעות קודמות, בסיבוב פנימי של הירך (21.1° ± 6.8° לעומת 28.3° ± 8.9°, P < 0.001) וסיבוב מלא של המפרק (56.0° ± 8.2° לעומת 64.5° ± 13.6°, P < 0.001).

ממצאים אלו היו בלתי תלויים בעיוות במפגש הירך עם האצטבולום. תוצאות בדיקת נפילת ברך לצד היו דומות בקרב כל הקבוצות שנבדקו (P = 0.983).

מפרקי ירך שהיו עם עיוות במפגש הירך עם האצטבולום, בהשוואה למפרקים ללא עיוות זה, היו עם טווח תנועה צר יותר, אך ללא מובהקות סטטיסטית, בסיבוב פנימי של הירך (25.5° ± 10.3° לעומת 29.0° ± 7.1°, P = 0.066) ובסיבוב מלא (P = 0.062), ועם ערכים גבוהים יותר, אם כי ללא מובהקות סטטיסטית, בבדיקת נפילת ברך לצד (17.1 ± 3.4 ס"מ לעומת 14.2 ± 4.6 ס"מ, P = 0.078).

ממצאי המחקר מראים, כי ירידה בטווח התנועה במפרק הירך בקרב שחקני כדורגל קשורה לתסמינים ולפציעות קודמות במפרק הירך ובמפשעה, ללא תלות בנוכחות או בהיעדר עיוות במפגש הירך עם האצטבולום.

מקור:
Igor Tak, Philip Glasgow, Rob Langhout, Adam Weir, Gino Kerkhoffs,and Rintje Agricola; Hip Range of Motion Is Lower in Professional Soccer Players With Hip and Groin Symptoms or Previous Injuries, Independent of Cam Deformities; Am J Sports Med December 16, 2015 ; published online before printDecember 16, 2015, doi:10.1177/0363546515617747