מחלה דלקתית של השריר

מחלות דלקתיות של השריר מגבירות באופן ניכר את הסיכון לפקקת ורידים

מטופלים עם פולימיוזיטיס ודרמטומיוזיטיס נמצאים בסיכון מוגבר לאירועים פקקתיים, הכוללים פקקת ורידים עמוקה ותסחיף ריאתי, בהשוואה לאוכלוסיה; הסיכון גבוה במיוחד בשנה הראשונה לאבחון

24.01.2016, 14:35
פקקת ורידים, venous thromboembolism (צילום: אילוסטרציה)

מטופלים עם מחלות דלקתיות של השריר, פולימיוזיטיס (polymyositis) ודרמטומיוזיטיס (dermatomyositis), עשויים להיות בסיכון מוגבר לפקקת ורידים (venous thromboembolism – VTE). עם זאת, אין נתונים עדכניים לגבי האוכלוסייה הכללית.

מחקר זה ביקש להעריך את הסיכון העתידי למגמות הזמן של VTE חדש (פקקת ורידים עמוקה, DVT) או תסחיף ריאתי (pulmonary embolism - PE) בקרב מטופלים עם פולימיוזיטיס או דרמטומיוזיטיס, ברמת האוכלוסייה הכללית.

הורכבה עוקבת מטופלים פרוספקטיבית, שכללה את כל המטופלים עם פולימיוזיטיס או דרמטומיוזיטיס בקולומביה הבריטית, קנדה, וגם עוקבת משתתפים השוואתית מהאוכלוסייה הכללית, כדי ליצור התאמה של עד 10 אנשים למטופל לפי גיל, מין וזמן הכניסה למחקר.

חושבו שיעורי יחס ההיארעות (incidence rate ratios - IRR) עבור VTE, יDVT ו-PE, ובוצע ריבוד עבור משך המחלה. כמו כן, חושבו יחסי הסיכון (hazard ratios - HRs) עבור משתנים מתערבים.

מבין 752 מטופלי עם מחלות דלקתיות של השריר, 443 היו עם פולימיוזיטיס (58% נשים, גיל ממוצע 60) ו-355 היו עם דרמטומיוזיטיס (65% נשים, גיל ממוצע 56). 46 מטופלים היו עם שתי המחלות.

בקרב מטופלים עם פולימיוזיטיס, IRRs היו 8.14 עבור VTEי(95% רווח בר סמך 4.62-13.99), 6.16 עבור DVTי (2.50-13.92) ו-9.42 עבור PEי (4.59-18.70). לרוב, ערכי ה-IRRs הגבוהים ביותר עבור VTEי, DVT ו-PE נצפו בשנה הראשונה לאבחון של פולימיוזיטיס (25.25, 9.19 ו-38.74, בהתאמה).

HRs עם התאמה מלאה נותרו עם מובהקות סטטיסטית עבור VTEי (7.0, 3.34-14.64), DVTי(6.16, 2.07-18.35) ו-PEי(7.23, 2.86-18.29). מגמות דומות נצפו לגבי דרמטומיוזיטיס.

ממצאי המחקר מספקים את ההוכחות הראשונות ברמת האוכלוסייה הכללית לכך שמטופלים עם פולימיוזיטיס ודרמטומיוזיטיס נמצאים בסיכון מוגבר ל-VTE. על המטופלים ורופאיהם לשמור על ערנות גבוהה לאירועים חמורים וברי-מניעה אלו.

מקור:
Erin C Carruthers, Hyon K Choi, Eric C Sayre, J Antonio Aviña-Zubieta; Risk of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in individuals with polymyositis and dermatomyositis: a general population-based study;Ann Rheum Dis 2016;75:110-116 Published Online First: 5 September 2014doi:10.1136/annrheumdis-2014-205800

נושאים קשורים:  מחלה דלקתית של השריר,  פולימיוזיטיס,  polymyositis,  דרמטומיוזיטיס,  dermatomyositis,  פקקת ורידים,  Venous Thromboembolism,  VTE,  DVT,  pulmonary embolism,  PE,  אירועים תסחיפיים,  תסחיף ריאתי,  פקקת ורידים עמוקה,  מחקרים
תגובות