הודעות

Brainnovations Now Accepting Applications

הגשת מועמדות עד ה 5 במרץ 2016

Israel Brain Technologies is excited to announce that we are now accepting applications to Brainnovations 2nd cycle! 

This unique accelerator program provides tailored education, mentoring and support to early stage projects in the brain space. Application deadline: March 5, 2016.

We are looking for outstanding entrepreneurs and inventors with promising technologies to join our program!

For more information and to apply, please see below and attached, or click here.

נושאים קשורים:  הודעות,  הודעות הוועד
תגובות