מחקרים

רקמת השומן בלב עולה עם הגיל, בעוד ה-BMI משפיע על משקל הלב

כמחצית מהלבבות שנבדקו במחקר שבוצע בנתיחות לאחר המוות היו עם שומניות מסיבית של הלב, אשר נקשרה לגיל מבוגר יותר, אך לא לגורמי סיכון קרדיווסקולריים

לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

משקל הגוף הממוצע ממשיך לעלות ברחבי העולם, לרוב עקב עלייה במסת השומן בגוף. מחקר זה בחן את התדירות של שומניות מסיבית שנמצאת בנתיחה לאחר המוות, המגודרת כיכולת של הלב לצוף במיכל המכיל 10% פורמלדהיד.

הגדרה זו של שומניות מסיבית מבוססת על כך שרקמת השומן קלה יותר מרקמת שריר הלב. מחקר זה השווה בנוסף ממצאים מסוימים בקרב מטופלים עם לבבות שומניים, לעומת מטופלים עם לבבות שאינם שומניים.

במחקר זה נבדקו לבבות בנתיחה לאחר המוות, במהלך השנים 2013-2014, במרכז רפואי אוניברסיטאי בטקסס, ארצות הברית. הלבבות עברו ניקוי זהיר ונשקלו על ידי אותו בודק. כאמור, נבחנה יכולת הציפה שלהם במיכל המכיל פורמלדהיד, יכולת המעידה על שומניות מסיבית של הלב.

מבין 146 הלבבות שנבדקו, 76 (52%) צפו בפורמלדהיד ו-70 (48%) לא צפו. השוואה בין 76 האנשים שלבבותיהם צפו במיכל אל מול 70 האנשים שלבבותיהם לא צפו העלתה הבדלים מובהקים בממוצע הגילאים (62 ± 13 לעומת 58 ± 14). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות מבחינת מין, BMI, שכיחות של יתר לחץ דם או סוכרת, אוטם לבבי חריף או היסטוריה של אוטם לבבי, או אם סיבת המוות היתה קשורה או לא לאירוע כלילי.

עם זאת, נמצא קשר חלש בין ה-BMI למשקל הלב, הן בקרב גברים והן בקרב נשים, וגם בקרב לבבות שצפו ושלא צפו בפורמלדהיד.

לסיכום, הגורם היחיד המשפיע על שומניות הלב הוא גיל מתקדם, בעוד שתחלואה לבבית וגורמי סיכון קרדיווסקולריים לא השפיעו על מידת שומניות הלב. כמו כן, משקל הלב, אך לא שומניות הלב, הושפע במידת מה מ-BMI.

מקור:
William C. Roberts, Vera S. Won, Anupama Vasudevan, Jong Mi Ko, Joseph M. Guileyardo; Frequency of Massive Cardiac Adiposity (Floating Heart) at Necropsy and Comparison of Clinical and Morphologic Variables to Cases with Non-Massive Cardiac Adiposity at a Single Texas Hospital 2013-2014; The American Journal of Cardiology,Available online 31 December 2015

נושאים קשורים:  מחקרים,  שומניות לבבית,  רקמת שומן,  נתיחה לאחר המוות,  פורמלדהיד,  יכולת ציפה,  מדד מסת הגוף,  משקל הלב
תגובות