ליקוי קוגניטיבי

פרפור פרוזדורים כרוני על רקע אי ספיקת לב מגביר הסיכון לליקוי קוגניטיבי

מחקר שבוצע בטקסס בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב העלה, כי שליש מהנבדקים היו עם ליקוי קוגניטיבי, אשר היה נפוץ יותר בנוכחות פרפור פרוזדורים כרוני

טיפול תרופתי ופרפור פרוזודורים (צילום: אילוסטרציה)

ליקוי קוגניטיבי בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית (chronic heart failure - CHF) קשור להיענות נמוכה לטיפול התרופתי ולשיעורים גבוהים של אשפוזים חוזרים ותמותה. מחקרים קודמים הציעו, כי פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation - AF) עשוי לגרום להידרדרות התפקוד הקוגניטיבי.

במחקר זה העריכו החוקרים את הקשר שבין AF כרוני לליקוי קוגניטיבי, בקרב מטופלים עם CHF.

881 מטופלים עם אי ספיקת לב יציבה, שגילם הממוצע עמד על 73 שנים (±11), 44% מהם נשים ו-48% עם מקטע פליטה (ejection fraction) שמור, עברו הערכה קוגניטיבית על ידי מבחן קצר לאבחון מנטלי (Mini-Mental State Examination test – MMSEי) (n=876), והשאלון הקצר של פייפר להערכת המצב הנפשי (Pfeiffer's Short Portable Mental Status Questionnaire - PSPMSQי) (n=848). ליקוי קוגניטיבי הוגדר כציון הנמוך מ-24 ב-MMSE ושלוש טעויות ומעלה ב-PSPMSQ.

הקשר הבלתי-תלוי בין AF כרוני לליקוי קוגניטיבי הוערך בניתוח רגרסיה לוגיסטי בינארי.

295 מטופלים (33.5%) נמצאו עם ליקוי קוגניטיבי, ו-5.1% מביניהם היו עם ליקוי בינוני עד חמור. מטופלים עם AF כרוני, לעומת מטופלים ללא AF כרוני, נטו יותר להיות עם ליקוי קוגניטיבי כלשהו (43% לעומת 31%), כמו גם עם ליקוי בינוני עד חמור (8% לעומת 5%).

ניתוח רב-משתנים העלה, כי קיים קשר בין ליקוי קוגניטיבי לבין AF כרוני (יחס סיכויים, ORי1.54, 95% רווח בר סמך 1.05-2.28), גיל מבוגר, סוכרת, מחלת כליות כרונית, היסטוריה של שבץ, אי ספיקת לב בדרגה III או IV לפי NYHA ולחץ דם סיסטולי נמוך. לא נמצאו אינטראקציות בין AF לליקוי קוגניטיבי בין מטופלים עם מקטע פליטה נמוך לעומת מקטע פליטה שמור.

החוקרים סיכמו, כי AF כרוני קשור באופן בלתי תלוי לליקוי קוגניטיבי, בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה שמור, כמו גם מטופלים עם מקטע פליטה ירוד. עקב ההשפעה הקלינית של ליקוי קוגניטיבי על מטופלים עם אי ספיקת לב, החוקרים ממליצים על ביצוע הערכות פעילות של התפקוד הקוגניטיבי של מטופלים הסובלים מאי ספיקת לב ו-AF כרוני.

מקור:
Effect of Permanent Atrial Fibrillation on Cognitive Function in Patients With Chronic Heart Failure; The American Journal of Cardiology;January 15, 2016 Volume 117, Issue 2, Pages 233-239

נושאים קשורים:  ליקוי קוגניטיבי,  אי ספיקת לב,  chronic heart failure,  פרפור פרוזדורים,  atrial fibrillation,  תפקד קוגניטיבי,  מבחן קצר לאבחון מנטלי,  Mini-Mental State Examination test,  MMSE,  השאלון הקצר של פייפר להערכת המצב הנפשי,  Pfeiffer's Short Portable Mental Status Questionnaire,  PSPMSQ,  מחקרים
תגובות