היפרקלמיה

סוכרת אינה קשורה לרוב להיפרקלמיה בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית

מחקר מצא, כי בניגוד להתקדמות המחלה הכלייתית והטיפול התרופתי, סוכרת סוג 2 אינה מגבירה הסיכון להיפרקלמיה במטופלים עם מחלת כליות כרונית, פרט למחלה בשלב 3

10.01.2016, 14:40
מכונת דיאליזה, מחלת כליות (צילום: אילוסטרציה)

היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם) הינה הפרעה שעשויה להיות קטלנית, אשר מביאה לסיבוך של מחלת כליות כרונית (chronic kidney disease - CKD). גורמים התורמים להידרדרות בתפקוד הכלייתי מחמירים עוד יותר את הסיכון להיפרקלמיה, אך תרומתם אינה ברורה לחלוטין.

מחקר זה השווה את השכיחות של היפרקלמיה בקרב מטופלים עם CKD וסוכרת, לעומת מטופלים עם CKD שאינם חולי סוכרת.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת מקונן, בו נכללו 180 חולי סוכרת סוג 2 ו-180 מטופלים ללא סוכרת. כל משתתפי המחקר היו תחת מעקב אחר התקדמות CKD במרפאת חוץ נפרולוגית, ובוצעה התאמה לפי גיל, מין וקצב סינון גלומרולרי משוער (eGFR). לא נכללו בניתוח הסופי חולי סוכרת נעורים ומטופלים עם מחלת כליות סופנית (CDK בשלב 5).

השכיחות של היפרקלמיה הוגדרה כרמות אשלגן הגבוהות מ-5 מא"ק לליטר (mEq/l) או שימוש ב-sodium polystyrene sulfonate שלאחריו רמות אשלגן הגבוהות מ-5, 5.2 ו-5.5 מא"ק לליטר. רמות האשלגן חושבו עבור שתי קבוצות המטופלים כשלם ובאופן פרטני, לפי רמת ה-CKD. ניתוחי רגרסיה לוגיסטית של משתנה יחיד ורב-משתנים בוצעו על מנת לזהות גורמים הקשורים להיפרקלמיה.

נמצא, כי השכיחות של היפרקלמיה היתה גבוהה יותר בקרב חולי סוכרת עם CKD, בהשוואה למשתתפים ללא סוכרת (27.2% לעומת 20.0%, p=0.107), ונותרה עומדת על כ-30% לאחר שקלול ההגדרות השניוניות. עם זאת, לא הושגה מובהקות סטטיסטית בהבדלים בשכיחות בין הקבוצות.

בניתוח סטטיסטי לפי שלבי המחלה לא נצפו הבדלים מובהקים בשכיחות של היפרקלמיה בקרב מטופלים עם CKD בשלב 2 עם וללא סוכרת (8.7% לעומת 17.4%, p=0.665). בקרב מטופלים עם CKD בשלב 3, נצפתה שכיחות גבוהה יותר באופן מובהק של היפרקלמיה בקרב חולי סוכרת (28.6% לעומת 17.5%, p=0.036), ובקרב מטופלים עם CKD בשלב 4, השכיחות של היפרקלמיה היתה גבוהה באופן דומה בשתי הקבוצות (35.5% לעומת 32.3%, p=0.788).

ניתוח רב-משתנים מצא, כי הגורמים הקשורים באופן בלתי תלוי להיפרקלמיה הם CKD בשלב 4 (יחס סיכויים, ORי: 4.535), שימוש במעכבי ACEי (ORי: 2.228) ועישון (ORי: 2.254).

החוקרים סיכמו, כי סוכרת קשורה לשכיחות גבוהה של היפרקלמיה רק בקרב מטופלים עם CKD בשלב 3, אשר משקף הפרעה בחומרה בינונית בתפקוד הכלייתי. עוד נמצא במחקר זה כי ל-CKD בשלב 4, שימוש במעכבי ACE ועישון תפקידי מפתח בהיארעות היפרקלמיה.

מקור:
Loutradis C. · Tolika P. · Skodra A. · Avdelidou A. · Sarafidis P.A
Prevalence of Hyperkalemia in Diabetic and Non-Diabetic Patients with Chronic Kidney Disease: A Nested Case-Control Study; Am J Nephrol Vol. 42, No. 5, 2015, 351-360 (DOI:10.1159/000442393)

נושאים קשורים:  היפרקלמיה,  אשלגן,  מחלת כליות כרונית,  CKD,  סוכרת,  sodium polystyrene sulfonate,  מעכבי ACE,  עישון,  מחקרים
תגובות